Pro Growth Consulting Oy

Uusi tutkimus paljastaa kasvun parhaat keinot

Uunituore tutkimus on saatavilla nyt!

Lue, millä keinoin ohjelmistoalan yritysten avainhenkilöt pyrkivät tavoittelemaan kasvua tulevina vuosina.

Lataa tutkimus alla olevasta linkistä.

Parhaat kasvun keinot -kasvututkimuksen kansikuva

ICT-alan yritysten parhaita kasvukeinoja ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin eri teemojen mukaan: asiakkaat, tuotteet ja palvelut, myyntimalli ja -kanavat, markkinointikeinot, ihmiset, sekä rahoitus. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat vaikuttavat eniten yritysten kasvuun ja mihin asioihin kasvutavoitteelliset yritykset tahtovat panostaa.

Asiakkaiden pitäminen on kasvun lähtökohta

Asiakkaiden pitäminen ja heidän tarpeisiin vastaaminen toimii pohjana käytännössä kaikelle liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle. Selkeästi toiselle sijalle tutkimuksessa nousi ensiluokkaisen toiminnan tarjoaminen vikatilanteissa, joka mielestämme kertoo paljonkin ohjelmistoalan reaktiivisesta työnkuvasta. Alalla selkeästi arvotetaan vikojen esiintyessä ongelman ratkaisemisen asennetta ja tehokkutta, jolla taataan hyvä asiakaspalvelukokemus.

Uusasiakashankinnan kannalta perinteisemmät myyntikeinot, kuten suorat soitot asiakkaille, toimivat edelleen tehokkaasti uusien digitaalisten keinojen rinnalla. Kylmäsoitot eivät siis suostu kuolemaan. Kannattaa katsoa tutkimuksesta vinkit suorien soittojen ajankohtiin, jotta tavoitat asiakkaasi tehokkaasti.

Myynnin ja markkinoinnin saumaton tuki mahdollistaa kasvun

Digitaalisten keinojen ja työkalujen käyttö koettiin arvokkaaksi myynti- ja markkinointityössä. Työkaluja ja keinoja markkinointiin ja myyntiin on nykyisin enemmän kuin henkilöstöllä on aikaa perehtyä niihin. Onkin oleellista tunnistaa oman työnsä kannalta keskeisimmät työkalut, joilla voidaan tehostaa markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä. Tuloksellista myyntiä ja markkinointia tekevätkin usein juuri ne yritykset, jotka tarkastelevat ja analysoivat toimintaansa kokonaisvaltaisesti markkinoinnin aktiviteeteista aina myyntiputken loppuun asti.

Nykyhenkilöstön tyytyväisyys

Kasvutavoitteisiin pyrkivien yritysten on oleellista miettiä asiakkaiden hankkimisen, sekä myynnin ja markkinoinnin lisäksi myös henkilöstön tärkeyttä kasvun yhtälössä. Hyvän tekijän korvaaminen on kallista, aikaa vievää ja hidastaa yrityksen kasvupyrkimyksiä monilla tavoin. Mikäli nykyhenkilöstön viihtyvyyteen ei panosteta ja osaavat tekijät katoavat talosta, on yrityksen huomattavasti vaikeampaa lähteä hankkimaan kasvua muilla keinoin.

Rahoituksesta apua kasvun saavuttamiseksi

Tutkimuksen viimeisessä osiossa tarkasteltiin rahoituksen roolia kasvun mahdollistajana. Tuloksien perusteella on selkeästi nähtävillä, että alan toimijoilla olisi paikka miettiä, kuinka yritykset voisivat hyödyntää julkisen rahoituksen instrumentteja enemmän – ja saavuttaa kasvutavoitteensa nopeammin.

Lue tarkemmat tutkimustulokset lataamalla raportti linkistä alta.

Kasvututkimuksen toteutimme yhteistyössä Ohjelmisto ja e-business ry:n, sekä TIVIA ry:n kanssa.

Vuonna 2018 tutkimme yhdessä Ohjelmistoyrittäjien ja TIVIAn kanssa pienten ohjelmistoalan yritysten myynnin esteitä. Kyselyyn vastasivat kattavasti yritysten toimitus- ja myyntijohtajat.

Lue kyselyn tulokset täältä.

TIVIA:n sivuilta löydät myös muut aiemmat toteutetut tutkimukset. Katso tutkimukset täältä.