Pro Growth Consulting Oy

Growth Plan – yrityksen kasvusuunnitelma

Onko yritykselläsi kasvusuunnitelma? Yrityksen kasvattaminen edellyttää valintojen ja poisvalintojen tekemistä: ketkä ovat avainasiakkaitamme, mitkä tärkeimpiä palveluita tai -tuotteita, mitä myyntikanavaa käytämme ja miten hankimme uusia asiakkaita. Pro Growthin kehittämän Growth Plan -työkalun avulla laaditaan yrityksellesi kasvusuunnitelma, jonka avulla henkilö- ja aikaresurssit kohdistuvat oikeisiin asioihin ja syntyy toteuttamiskelpoinen suunnitelma kasvun saavuttamiseksi.​

Yrityksen kasvusuunnitelma on helppoa ja tuottavaa Growth Plan -sovelluksella. Pääset rakentamaan yrityksen kasvusuunnitelmaa sovelluksessa yhdessä kokeneen konsultin ja itse valitsemasi tiimin kanssa. Konsultti ohjaa teitä tekemään valintoja ja poisvalintoja sekä määrittelemään konkreettiset toimenpiteet, joilla kasvu saavutetaan.

Growth Planin sisältö

  • Yrityksen kasvun suunta määritellään seuraaville 6-12 kuukaudelle. ​
  • Tehdään kriittiset valinnat ja poisvalinnat kuudesta eri näkökulmasta​.
  • Määritellään välittömät toimenpiteet, joilla kasvu rakennetaan​.
  • Organisoidaan kuukausittaiset seurantapalaverit, joilla varmistetaan suunnitelman toteutuminen.
  • Growth Planin palvelussa osallistujina toimivat yrityksen avainhenkilöt.

Growth Planin toteutumista voidaan tukea kolmella eri palvelulla. Palvelun hinta riippuu toteutustavasta:

Miksi Growth Plan?

  • Saat kokeneelta konsultilta apua yrityksesi kasvun suunnan määrittelyyn. Suunnitelma tehdään pitkään kehitellyllä ja toimivaksi todetulla menetelmällä.

  • Yrityksen resurssit pystytään keskittämään oikeisiin asioihin. Et hukkaa aikaa vääriin asioihin, kun olet valinnut ne asiakkaat, palvelut tai tuotteet, myyntimallit ja markkinoinnin keinot, joihin keskityt.

  • Saat Growth Plan -sovelluksessa tehtyä selkeät toimenpidelistat, joiden avulla pystyt seuraamaan suunnitelman etenemistä. Sovellusta käyttämällä pystyt seuraamaan, että saavutat yrityksellesi asetetut kasvutavoitteet.

Olemme auttaneet kasvusuunnitelman avulla yli sataa yritystä kasvamaan.

Lue blogistamme lisää siitä, miksi kehitimme Growth Planin ja miten se toimii.