Pro Growth Consulting Oy

Myynnin sanakirja

myynnin sanakirja

Tervetuloa myynnin sanakirjaan, jossa avataan myynnin maailman sanastoa. Sivulta löydät selityksiä keskeisille termeille, lyhenteille ja käsitteille, jotka liittyvät myynnin ammattilaisen arkipäivään. Olitpa sitten myynnin konkari tai vasta-alkaja, täältä löydät avaimet ymmärtääksesi paremmin myynnin termejä.

LyhenneSelitys
1-5-25-sääntöSääntö toimii yritykselle muistutuksena siitä, miksi asiakaskunnasta täytyy pitää hyvää huolta.
1= ”Myyntikustannus” nykyiselle asiakkaalle (nykyasiakkaalle tuotteen tai palvelun myynti maksaa yhden yksikön)
5= ”Myyntikustannus” uudelle asiakkaalle (uudelle asiakkaalle tuotteen tai palvelun myyminen maksaa viisi yksikköä)
25= ”Myyntikustannus” entiselle asiakkaalle (kerran jo menetetylle asiakkaalle tuotteen tai palvelun myyminen maksaa 25 yksikköä)
ABM = Account Based MarketingMarkkinoidaan kohdennetusti ja personoidusti, ks. Inbound
 C-levelYrityksen ylin johto (CEO, COO, CFO, CMO)
CRMCustomer Relationship Management = asiakkuudenhallinta
CRM-järjestelmä / CRM-työkaluAsiakkuudenhallintajärjestelmä
CTA = Call-to-ActionToimintokehoite, “nappi”, esim. lataa tästä
CTR, Clicktrough RateBannerin, GoogleAdsin tai toimintokehoitteen konversio. Globaali keskiarvo 2%
Data Driven SalesTieto ohjaa myyntiä, tieto-ohjattu myynti 
Display-mainonta / BanneriPieni mainos
ERPToiminnanohjausjärjestelmä, Enteprise Resource Planning
Eväste/Cookie/keksiNiiden avulla kerätään dataa sivun vierailijoista: käyttäjän IP-osoite, käytetyt sivut, selaintyyppi ja mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
Growth Hacking/KasvuhakkerointiYrityksen myynnin kasvattamiseen tähtäävää toimintaa perinteisistä markkinointimenetelmistä poikkeavilla tavoilla. Tavoitteena eri markkinointikeinoja kokeilemalla etsiä tavat, jotka kasvattavat myyntiä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja nopeasti.
Growth PlanKasvun suunnittelun työkalu, jolla määritellään yrityksen kasvun suunta
Hissipuhe / Elevator PitchLyhyempi pitchaus, myyntipuhe, joka kestää vain hissimatkan ajan eli noin 0,5 minuuttia.
Hitrate(Yleensä) myynnin onnistumisprosentti, moniko tarjouksista muuttui kaupaksi, montako myyntimahdollisuuksista tuli voitetuksi kaupaksi
ICPKuvaus ihanneasiakkaasta (yritys), halpa hankkia, ostaa paljon ja pysyy
 ICT-alaTieto- ja viestintäteknologian toimiala
Inbound vs outboundInboundissa myyntiprosessi alkaa asiakkaan aloitteesta. Outboundissa se alkaa myyjän aloitteesta. Mallit eivät ole toisiaan poissulkevia vaan usein käytetään molempia.
 Inbound-markkinointiMarkkinointimalli, joka perustuu siihen, että potentiaalinen asiakas itse ottaa yhteyttä markkinoijaan. Toisin sanoen myyntiprosessi alkaa asiakkaan aloitteesta.
KanbanLean-periaatteen mukainen tuotannon ajoitusjärjestelmä/taulu, joka auttaa määrittämään, mitä pitää tuottaa, milloin ja millaisissa määrissä. Tämä mahdollistaa Just-In-Time-tuotannon 
Kasvusuunnitelma Kasvusuunnitelma (Growth Plan) on kasvustrategiaa operatiivisempi. Se ohjaa avainhenkilöitä tekemään valintoja mihin meidän kannattaa keskittyä ja mitä toimintatapoja valitsemme. Lisäksi kasvusuunnitelmaan määritellään ne kriittiset toimenpiteet, jotka täytyy tehdä, jotta omat kasvutavoitteet ylitetään.
KonversioAsiakas ottaa halutun askeleen, ilmaistaan usein prosenttina. Esim  x % kävijöistä lataa oppaan. ks. CTR. Myyntiprosessissa on yleensä useita konversiopisteitä.
KPI/Key Performance IndicatorsTärkeimmät suorituskykymittarit, käytetään usein yrityksen johtamisessa, myynnin seurannassa tai esim. verkkopalvelun kävijäseurannassa. 
Kylmäsoitto/Cold CallingPuhelinsoitot potentiaalisille asiakkaille, joiden kanssa ei ole asioitu aiemmin. Tavoitteena on useimmiten herättää kiinnostus, jotta voidaan sopia jatkokeskusteluista.
Kylmäsähköposti Sähköpostiviestit potentiaalisille asiakkaille, joiden kanssa ei ole asioitu aiemmin. Tavoitteena on useimmiten herättää kiinnostus, jotta voidaan sopia jatkokeskusteluista.
LeanLean-ajattelu on johtamisfilosofia/ liiketoiminnan kehittämisen työkalu, joka perustuu toiminnan järkevöittämiseen
LiidiTieto potentiaalisesta ostavasta uudesta asiakkaasta tai tieto asiakkaan uudesta hankkeesta.
Ländäri/landing pageNettisivujen laskeutumissivu/aihesivu
Markkinoinnin automaatioMarkkinoinnin automaatio tehostaa ja automatisoi jatkuvasti toistuvia markkinoinnin toimenpiteitä. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä voi yhdistää yhden järjestelmän alle sähköpostimarkkinoinnin, verkkosivujen analytiikan, kampanjasivujen ylläpidon, tekstiviestimuistutukset, prospektirekisterien hallinnan, verkkolomakkeiden ylläpidon sekä jopa asiakkuudenhallinnan (CRM) järjestelmät. 
MQLMarketing Qualified Lead, markkinoinnin hyväksymä liidi, siirretään nurturointikoneeseen
Myynnin esteYrityksen sisäinen este, joka estää yrityksen myyntiä kasvamasta selvästi suuremmaksi, seuraavalle tasolle.
Myynnin parhaat keinotNe keinot, joilla aiotaan varmistaa seuraavan 6-12 kuukauden myynnin onnistuminen ja tavoitteiden ylittyminen.
MyyntialoiteAsiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille tehtyjä aloitteita tai ehdotuksia, joita tehdään useimmiten face-to-face -tapaamisissa, puhelimitse tai videoneuvottelun yhteydessä. Niitä mitataan usein tapaamisten määrillä ja/tai onnistuneiden puhelinkeskustelujen määrillä.
MyyntikulttuuriMyyntikulttuuri on hyvällä tasolla, kun henkilöstö suhtautuu myyntiin positiivisesti ja kaikki haluavat olla mukana myynnissä. Myyntityötä arvostetaan. Hyvässä myyntikulttuurissa on yhdessä tekemisen meininkiä. 
Myyntimahdollisuus/Opportunity/OppoAsiakas on ilmaissut tarpeen, jonka me voimme tyydyttää, kts. Prospect qualification 
MyyntiprosessiSarja vaiheita, jotka kuljettavat asiakasta kohti ostopäätöstä. Tehty helpottamaan myyjän työtä ja ennustamista. Ks. Konversio ja Pipeline 
MyyntistrategiaMyyntistrategiassa määritellään KENELLE meidän kannattaa palveluitamme tarjota, MITÄ meidän kannattaa tarjota ja MITEN (esim. millä myyntimallilla) meidän kannattaa myydä. Kasvustrategia on myyntistrategiaa laajempi ja siinä on otettu huomioon myös muita kasvun kannalta olennaisia elementtejä.
NurturointiLiidien hoivaamista, tarkoituksena saada aikaan konversio
Opt-in (Double Opt.-in)Asiakkaan aktiivisesti, oma-aloitteisesti antama hyväksyntä, esim evästeille. Double Opt-innissä asia vielä varmistetaan lähettämällä linkki asiakkaan sähköpostiin
OstajapersoonaSepitetty arkkityyppi henkilöstä, jolle myydään
Pipeline/Sales Funnel/myyntiputkiMyyntiprosessin visuaalinen kuvaus, usein alaspäin kapeneva suppilo, myös Kanban-taulun näköinen myyntimahdollisuuksien luettelo. Yleensä putkessa on vain myyntimahdollisuudeksi hyväksyttyjä kohteita. Ks Prospect Qualification, mutta nykyään usein myös markkinoinnin liidit voivat olla putkessa mukana. 
PitchausTuotteen, palvelun tai liikeidean lyhyttä ja tiivistä esittelemistä myyntipuheen tai presentaation muodossa. Kestää korkeintaan muutaman minuutin.
Plugari/Plug-inTietokoneohjelma, joka toimii vuorovaikutuksessa isäntäsovelluksen, kuten verkkoselaimen tai sähköpostiohjelman kanssa, yleensä selaimen lisäosa.
Prospect qualificationHyväksymismenettely, jossa liidi promotoidaan myyntimahdollisuudeksi. Asian päättää joko säännöt tai esimies.
ProspektiProspekti on aidosti kiinnostunut asiakas. Ostaminen on aktiivista. Kts. Myyntimahdollisuus, Kts. Prospect qualification
REMA/RETARemarketing = Uudelleenmarkkinointi
ResponsiivisuusVerkkosivu toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla
SaaSSoftware as a Service, ohjelmistopalvelu, pilvipalvelu, ohjelmisto toimii netin yli.
SEO & SEMHakukoneoptimointi, parannetaan Google-näkyvyyttä, SEM on hakukonemarkkinointia
SIMA-SOME-REMASisältömarkkinointia buustataan somessa ja sivuille tulijoille annetaan uudellleenmarkkinointia
Sisällön promotointiPromotoidaan (edistetään, mainostetaan) laadittua sisältöä erilaisissa digitaalisissa tai ei-digitaalisissa kanavissa.
SisältömarkkinointiTuotetaan potentiaalisille asiakkaille heitä kiinnostavaa sisältöä erilaisissa digitaalisissa tai ei-digitaalisissa kanavissa.
Social selling(yleensä) digitaalista kontaktointia, jossa kehitetään suhteita prospekteihin ja asiakkaisiin
SQLSales Qualified Lead = markkinoinnin myynnille ohjaama liidi
SuosittelijatUskolliset asiakkaat, jotka ostavat jatkossakin ja suosittelevat muille
SuspektiSuspekti on kontaktitieto asiakkaaseen joka on todennäköisesti kiinnostunut tuotteestamme tai palvelustamme. Suspekti on potentiaalinen liidi. Suspekti voisi olla kiinnostunut, mutta ei ole antanut siitä indikaatiota.
WOM/Word of Mouth Puskaradio 

Tule myyntikoulutukseemme ja ota haltuun nämä ja muut myynnin tärkeimmät teemat.

Pro Growth rekrykoulutus