Pro Growth Consulting Oy

SalesKey®-testi mittaa myyntikyvyn

SalesKey on Yhdysvalloissa kehitetty ainutlaatuinen testi, joka mittaa myyntikyvykkyyttä ja miten testattava henkilö käyttäytyy verrattuna muihin B2B-myyjiin. Testi on laajasti validoitu, ja se on lokalisoitu Suomeen. Pro Growth Consulting Oy edustaa SalesKey-testiä ainoana yrityksenä Suomessa.

Mitä SalesKey-testi mittaa?

SalesKey-testi mittaa 22 käyttäytymismallia, joiden on tutkimuksissa todettu vaikuttavan myyntikyvykkyyteen. Testin avulla selviää muun muassa testattavan henkilön

 • kyky itseohjautuvaan myyntityöhön,
 • henkilökohtainen myynti-identiteetti ja asenne myyntiin,
 • aloitteellisuus: kyky tehdä paljon soittoja ja hankkia tapaamisia,
 • kyky klousata kaupat,
 • kontrollointi / tilanteen johtaminen myyntiprosessin eri vaiheissa,
 • taipumus antaa turhia alennuksia,
 • myyntitilanteen ongelmanratkaisukyky,
 • verkostoitumistaidot,
 • kyky käyttää suosituksia.

Lue lisää hyvän myyjän ominaisuuksista blogistamme: Myyntialoitteellinen vs. kontaktiepäröijä

Miten SalesKey-testi tehdään?

 • Testattavalle henkilölle toimitetaan tunnukset ja hän tekee testin netissä.
 • Tulokset analysoidaan, raportti toimitetaan asiakkaalle ja tulokset käydään yhdessä läpi. Lopuksi päätetään jatkotoimenpiteet.
 • SalesKey-raportti kertoo, kuinka henkilö käyttäytyy tällä hetkellä myyntityössä.
 • Tulokset esitetään havainnollisessa, graafisessa muodossa.
 • Tulosten analysoinnilla päästään kiinni henkilön erilaisiin myyntikyvykkyyksiin. Näin saadaan selville vahvuudet ja kehittämiskohteet, joita voidaan jatkossa parantaa.

SalesKey -myyntikäyttäytymistesti on ollut erittäin hyödyllinen, sitä kannattaisi käyttää laajemminkin. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Pro Growthin kanssa.

Pekka Inkinen, CEO, Trusteq Oy (osa KPMG:tä)

Mihin SalesKey-testi soveltuu

Myyjän rekrytointi

 • Teemme valitsemillesi henkilöille SalesKey-testin ja tulkitsemme ja analysoimme tulokset.
 • Säästät aikaa ja vältät virherekrytoinnit.
 • Uusi myyjä saa loistavan startin, kun tiedätte heti, mitkä ovat hänen vahvuutensa ja kehittymiskohteensa.

Hinta: 500 € + alv / testattava henkilö

Myyntihenkilöstön kehittäminen ja johtaminen

 • Testaamme yrityksenne myyntitiimin sekä tulkitsemme ja analysoimme tulokset.
 • Räätälöimme myyntitiimille koulutuspäivän, jossa tulokset käydään läpi, jotta jokainen voi korostaa vahvuuksiaan ja kehittää heikkouksiaan.

Hinta: 1300 € + alv / päivä

SalesKey -myyntikäyttäytymistestillä olen ymmärtänyt paremmin omat ja alaisteni vahvuudet ja kehityskohteet myyntityössä. SalesKey on ensiluokkainen apuväline myynnin kehittämisessä.

Liisa Lyyra, Myyntitiimin vetäjä, Markkinointi-instituutti

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Erkki Tuomi, toimitusjohtaja

Pro Growth Consulting Oy
050 67662
erkki.tuomi@progrowth.fi