Pro Growth Consulting Oy

Apua kansainvälistymiseen

Onko tavoitteenasi yrityksen kansainvälistyminen? Onko kohdemaan markkina sinulle tuttu ja osaatko muotoilla markkinointiviestisi siellä oikein? Tunnetko kansainvälistymisen rahoitusmahdollisuudet?

Me autamme sinua kasvamaan kansainvälisillä markkinoilla!

 

Pro Growth on erikoistunut auttamaan yrityksiä kansainvälistymisessä. Lähes 100 yritystä on käynyt suositun Global Growth -koulutuksemme, ja olemme auttaneet useita satoja asiakkaitamme rahoituksen hakemisessa sekä kansainvälistymisprojektien toteuttamisessa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan yrityksenne tavoitteista ja parhaista keinoista niiden saavuttamiseksi.

Tarjoamme palveluja mm. seuraaviin asioihin:

Kansainvälisen kasvun tueksi tarvitaan usein lisärahoitusta. 

 

Yritysten tärkein rahoituslähde on oma pääoma, joka koostuu omistajien sijoituksista yritykseen. Oma pääoma on yrityksen kannalta riskitöntä rahoitusta, mutta sitä ei ole aina riittävästi yrityksen kansainvälisen kasvun ja kehittämisen tarpeisiin. 

 

Ulkoisia rahoittajia ovat pankit, rahoitusyhtiöt, pääomasijoittajat ja yksityishenkilöt. 

Ne vaativat yritykseltä usein vakuuksia tai muita turvajärjestelyjä. 

 • Pankkilainatovat yleisin ulkoinen rahoitusmuoto yrityksille. Ne ovat usein vakuudellisia, ja niihin liittyy korkoja ja muita kuluja. 
 • Rahoitusyhtiöttarjoavat erilaisia rahoitusratkaisuja yrityksille. Ne voivat esimerkiksi myöntää lainoja, vuokrata laitteita tai ostaa yrityksen myyntisaamisia.
 • Pääomasijoittajatsijoittavat yrityksiin, joiden katsotaan olevan kasvupotentiaalia. Pääomasijoittajat vaativat usein merkittävää osuutta yrityksestä, ja heillä voi olla vaikutusvaltaa yrityksen toimintaan.
 • Joukkorahoitus on rahoitusmuoto, jossa yksityisetkin sijoittajat voivat sijoittaa pieniä summia yrityksiin. Tämä on usein käyttökelpoinen rahoituksen muoto kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle.

 

Yrityksille on tarjolla myös erilaisia avustuksia ja tukia. Avustuksia ja tukia myöntävät esimerkiksi Business Finland, ELY-keskukset, jotkin muut valtion organisaatiot, kunnat ja EU.  

 

Kun yritys hakee kansainvälistä kasvua, kannattaa ehdottomasti hyödyntää Business Finlandin ja ELY-keskusten tarjoamat rahoitusmahdollisuudet. Hakemuksista noin 50 % menee läpi, joten hakemusprosessissa kannattaa hyödyntää osaavaa konsulttia.

Tutustu: Yritysrahoituksen hakeminen kansainvälisen kasvun tueksi.

Rahoitusinstrumenttien kartoittaminen auttaa yritystä löytämään oikeanlaisen rahoituksen tarpeisiinsa.

Kartoituksessa selvitetään, millaiset rahoitusinstrumentit voisivat sopia yritykselle ja miten niitä voidaan käyttää.

Kartoitus auttaa myös ymmärtämään rahoittajien vaatimuksia ja arvioimaan yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta.

Tutustu: Yritysrahoituksen hakeminen kansainvälisen kasvun tueksi

Kansainvälistymiseen kannattaa valmistautua huolella ja laatia sitä varten selkeä strategia, jossa määritellään yrityksen tavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseen. 

Kasvusuunnitelma, eli Growth Plan, vie kansainvälistymisstrategian käytännön tasolle ja toteutukseen. 


Growth Plan ohjaa yritystä tekemään päätöksiä kuudesta eri näkökulmasta, ja auttaa näin tunnistamaan, mihin kannattaa keskittyä. Näkökulmat ovat: 

 • Asiakkaat
 • Tuotteet
 • Myyntimalli
 • Markkinointi
 • Ihmiset
 • Rahoitus

 

Jokaisen valinnan jälkeen Growth Plan ohjaa määrittelemään ja toteuttamaan ne kriittiset toimenpiteet, jotka toteuttamalla asetetut tavoitteet ylitetään.

Toteuttamista tukee kuukausittainen seurantakäytäntö, johon osallistuvat sovitut avainhenkilöt.

Tutustu: Growth Plan

Kasvusuunnitelman (Growth Plan) toteuttaminen voi olla haastavaa. Yritykset tarvitsevat usein apua esimerkiksi markkinoinnin, myynnin, asiakkuuksien johtamisen, tuotteistamisen ja henkilöstön kehittämisessä. Kasvusuunnitelman toteuttamisen tukeminen auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja kasvamaan kannattavasti.

Growth Maximizer on Pro Growthin tuotteistama, asiakaskohtaisesti räätälöitävä palvelu, jossa yritys saa parhaan mahdollisen tuen kasvusuunnitelmansa laatimiseen ja toteuttamiseen. 

Growth Maximizer –palvelussa nimetty konsultti tukee asiakkaan avainhenkilöitä tekemään yrityksen tavoitteiden kannalta parhaat valinnat ja määrittelemään kriittiset toimenpiteet sekä toteuttamaan ne ajallaan. Konsultti auttaa avainhenkilöitä löytämään yhteisymmärryksen ja esittelee heille kasvun rakentamisen parhaita käytäntöjä. 

Tutustu: Growth Plan

Jokainen yritys tarvitsee lisää asiakasymmärrystä. 

Markkinaselvitykset ja asiakastutkimukset ovat tärkeitä työkaluja kansainvälistymiseen valmistautuessa. 

Markkinaselvityksessä selvitetään kohdemarkkinoiden mahdollisuuksia ja haasteita käytännönläheisesti. 

Asiakastutkimuksissa selvitetään kohdemarkkinoiden asiakkaiden tarpeita ja toiveita. 

Markkinaselvitykset ja asiakastutkimukset auttavat yritystä kohdentamaan toimintansa oikein ja kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan kohdemarkkinoiden tarpeita.

Onnistuneen markkinaselvityksen jälkeen yritys voi tehdä päätöksen täysimääräisten myyntitoimintojen aloittamisesta uudelle kohdemarkkinalle.

Kilpailija-analyysit ovat tärkeitä työkaluja kansainvälistymiseen valmistautuessa.

Kilpailija-analyysissä selvitetään kohdemarkkinoiden kilpailijat ja niiden vahvuudet ja heikkoudet.

Kilpailija-analyysit auttavat yritystä tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa suhteessa kilpailijoihin.

Yhdistettynä markkinaselvityksiin ja asiakastutkimuksiin kilpailija-analyysit antavat hyvän kuvan uudesta kohdemarkkinasta.

Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin kehittämisen osia ovat:

 • Kohdemarkkinoiden tuntemus
 • Kohderyhmän määrittely
 • Markkinointiviestinnän kohdentaminen
 • Markkinointikanavien ja myyntimallin valinta
 • Myyntiprosessin kehittäminen
 • Jakelukanavien ja partneruuksien kehittäminen
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen

 

Kansainvälinen myynti ja markkinointi on monimutkainen prosessi, joka vaatii yritykseltä vahvaa osaamista ja sitoutumista. Yrityksen on tärkeää tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa kansainvälisessä toiminnassa ja kehittää niitä jatkuvasti.

Jakelukanavien ja yhteistyökumppanuuksien kehittäminen on tärkeä osa kansainvälistymistä. Jokainen kansainvälistyvä yritys tarvitsee paikallisia kumppaneita. Liiketoiminnasta ja valitusta toimintatavasta riippuen kumppanuudet voivat olla monenlaisia. Kumppanit voivat olla esimerkiksi agentteja, jakelijoita, integraatiopartnereita, franchise-kumppaneita, suosittelijoita ja mielipidejohtajia.

Jakelukanavien ja yhteistyökumppanuuksien kehittämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavia keinoja:

 • Jakelukanavastrategian laatiminen
 • Jakelukanavien kartoittaminen
 • Ihannepartnerin profiilin määrittely
 • Yhteistyökumppanien löytäminen
 • Partneriohjelmien laatiminen

Henkilöstön osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen on tärkeä osa kansainvälistymistä. Kansainvälistyminen vaatii usein uusia taitoja ja tietoja. 

Kun yritys aloittaa kansainvälistymisen, on hyvä ymmärtää, että se tarkoittaa satsausta myös henkilöstöön.

Global Growth -koulutus tukee yrityksiä kansainvälisen kasvun rakentamisessa. 

Kun kansainvälistyvä yritys haluaa kehittää henkilöstönsä osaamista ja toimintatapoja, kannattaa hyödyntää Business Finlandin Talent-rahoitusta.

 

Tutustu:

Yritysrahoituksen hakeminen kansainvälisen kasvun tueksi

Global Growth

Pro Growth Consulting on kasvun vauhdittaja

Pro Growth auttaa kasvuhaluisia yrityksiä menestymään, luomaan uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja Suomeen. Myynnin kasvattaminen, markkinoinnin tehostaminen kansainvälistyminen ja asiakaskokemuksen johtaminen ovat erikoisalaamme. Työkalumme ovat konsultointi, valmennus, tutkimukset, analyysit, kypsyysmallit ja coaching.

Tutustu palveluihimme tarkemmin täällä.