Pro Growth Consulting Oy

Inspiraatiota ja työkaluja – kokemuksia yrittäjyyden ammattitutkinnosta

Yrittäjyyden ammattitutkinto tarjoaa arvokasta tukea yrittäjille, jotka haluavat viedä yritystoimintansa uudelle tasolle. Tämä oli selvästi nähtävissä viulusoittimien jousien kunnostamista ja korjaamista tarjoavan Mayim Alpertin, sekä työnohjausta ja työelämän kehittämispalveluja tarjoavan Terhi Kolarin tapauksissa, kun he päättivät osallistua yrittäjyyden ammattitutkintoihin.

Yrittäjyyden ammattitutkinto on suunniteltu tukemaan yrittäjiä eri kehitysvaiheissa. Terhi Kolari Ihme ja innostus Oy oli käynnistämässä uudelleen yritystoimintaansa muutaman vuoden tauon jälkeen, kun taas Mayim Alpert Viulumo Alpert & Kallinen Oy toivoi erityisesti kehitystä markkinointiosaamiseen, sekä yrityksen talouden ja hallinnoimisen suunnitelmallisuuteen. Koulutus tarjosi osallistujille mahdollisuuden syventyä yritystoiminnan systemaattiseen kehittämiseen yhdessä asiantuntevien kouluttajien ja muiden osallistujien kanssa. Erityisesti uudet ideat, käytännölliset työkalut ja vahvistunut innostus yrittäjyyteen olivat teemoja, joita molemmat osallistujat kaipasivat koulutuksen alkaessa.

Yrittäjyyden ammattitutkinnon parhaat hyödyt

Yrittäjyyden ammattitutkinnon aikana käydään systemaattisesti läpi kaikki yrittäjän arjen keskeisimmät osa-alueet. Parhaaksi anniksi koulutuksesta koettiin konkreettiset neuvot ja ohjeet mm. sosiaalisen median markkinointiin liittyen, sekä hyvät työkalut ja työpohjat, joita pystyi lähteä soveltamaan välittömästi oman yrityksen toimintaan. Koulutuksen aikana käyttöönotettu Growth Plan toimi erinomaisena työkaluna toimenpiteiden visuaaliseen hahmottelemiseen, valitsemiseen sekä tehtävälistan pitämiseen ajantasaisena.

”Growth Plan oli hyödyllinen, laittoi miettimään ja suunnittelemaan aika eri tavalla. Olen ottanut aktiivisemmin käyttöön tehtävälistaa, jonka avulla hahmotan omia tekemisiäni viikoittain paremmin.”

Pro Growthin järjestämän koulutusohjelman rikkaus on myös kirjava osallistujaryhmä, joka pääsi istumaan alas yhteisten asioiden äärelle. Osallistujat edustivat laajasti eri toimialoja, mikä rikastutti keskusteluita ja synnytti uusia ajatusmalleja. ”Oli hurjan mielenkiintoista saada eri toimialoilta osallistujat pohtimaan samoja asioita, esimerkiksi miten he ovat ratkoneet myynnin haasteet” tiivistää Terhi. Sosiaalista tukea, ideoita ja apua osallistujat saivat myös mentoriltaan, joka oli mukana koko koulutusohjelman ajan tukemassa osallistujien kehittymistä.

Koulutus ymmärtää yrittäjän kiireistä arkea

Mikään ei ole tylsempää, kuin istua koko päivä koulutuksessa samalla, kun muut tehtävälistan asiat seisovat vailla tekijää. Yrittäjyyden ammattitutkinto on onneksi suunniteltu niin, että osallistumaan ehtii kiireisenkin arjen ohella. Koulutuspäivien teemat asettuvat myös luonnollisesti yrittäjän oman toiminnan ytimeen, jolloin osallistuja pystyy hyödyntämään opittuja asioita heti arjen työssään.

”Kaikki oppiminen liittyy omaan yrityksen, mikä tukee päivittäistä tekemistä.”

Koulutuspäivät vievät arjesta puolikkaan päivän noin kerran kuukaudessa, jolloin osallistujille jää hyvin aikaa soveltaa oppimaansa käytäntöön. Ennakkoon tiedettyjen koulutuspäivien ansiosta, on tehtäviä helpompi liittää muun työn rytmittämään arkeen. Tämä toki edellyttää osallistujalta oman kalenterin hallinnoimista ja ennakointia: ”Hyvinkin mahdollista suorittaa kiireisen arjen ohella, vaatii vain suunnittelua” kertoo Terhi. Kun kyseessä on ammattitutkinnon suorittaminen, voi se kuulostaa alkuun pelottavalta. Syytä pelkoon ei kuitenkaan ole. Kuten osallistujatkin huomasivat, koulutuksen edetessä tutkinnon näytöt kytkeytyvät koulutuspäivien aiheisiin sekä vahvasti omaan päivittäiseen toimintaan. Tämän johdosta osallistujilla on erinomaiset mahdollisuudet suorittaa näyttötehtävät menestyksekkäästi.

Lisäksi oppilaitosten opettajat, sekä Pro Growthin kouluttajat ja muu henkilöstö auttavat matalalla kynnyksellä mietityttävissä asioissa.

Osallistujien TOP 5 vinkkiä koulutuksen suorittamiseen

  1. Varaa koulutuspäivä opiskelulle ja pyri sulkemaan muut työt siltä ajalta pois.
  2. Priorisoi yrityksesi toiminnan kannalta keskeisimmät teemat. Näin voit valita tärkeimmät edistettävät asiat kustakin koulutuspäivästä.
  3. Varaa aikaa itsenäiselle opiskelulle. Koulutuspäivän jälkeen ajatusvirta voi olla suurta, ja on hyvä ottaa aikaa sen reflektoimiselle, jotta pystyy hyödyntämään päivän tuoman annin.
  4. Kerää koulutuksen edetessä talteen päivissä ja niiden jälkeen tekemiäsi tehtäviä – niitä pystyt suoraan hyödyntämään tutkinnon näytöissä ja yrittäjän arjessa.
  5. Valitse mentorisi huolella ja hyödynnä häntä aktiivisesti.

Mentori antaa tukea kehitystyöhön

Yrittäjyyden ammattitutkinnon osallistujaa on mukana tukemassa myös henkilökohtainen mentori. Mentori toimii yrittäjän tukena koko tutkinnon ajan, ja häntä kannattaakin hyödyntää aktiivisesti koulutusohjelman aikana. ”Mentorilta kannattaa vaatia kriittistä ja vaativaa otetta yhteisiin keskusteluihin ja palautteenantoon, jos haluaa hänestä mahdollisimman paljon irti. Mentorin valinta kannattaa tehdä huolella, jotta mentori voi auttaa oivaltamaan oman yrittäjyyden asioita uudella tavalla.”

Parhaimmillaan vuorovaikutus mentorin kanssa voi olla kuin ilmaista konsultointia. Näin yrityksen kehitysaskeleet voivat koulutusohjelman ohella mennä suuria harppauksia eteenpäin, mikäli mentorin valinta on ollut sopiva, ja osallistuminen aktiivista. Osallistujat saavat itse etsiä ja valita mentorinsa, mutta Pro Growth sekä yhteistyöoppilaitos auttaa etsimistyössä, jotta jokaiselle löytyy sopiva yrittäjää tukeva ja sopivasti haastava mentori.

Blogitekstiin on haastateltu aiempia osallistujia

Tutustu koulutuksiin