Pro Growth Consulting Oy

Miksi taloushallintokin tarvitsee myyntiosaamista?

Taloushallinnon alalla aktiivinen myyntityö ja asiakashankinta eivät perinteisesti ole olleet kovin suuressa roolissa, ja myynnin osaajia on alan yrityksissä varsin vähän. Ala kuitenkin kehittyy ja on nopeassa muutoksessa, mikä luo tarpeita panostaa aikaisempaa enemmän asiakashankintaan, asiakkuuksien hoitoon ja oman toiminnan viestimiseen potentiaalisille asiakkaille ja muille sidosryhmille.

”Myynnillinen osaaminen on tämän päivän kilpailuetu myös meidän alallamme, ja myyntiosaamista tarvitaan yhtä lailla niin isoissa kuin pienemmissäkin taloushallintoalan yrityksissä” toteaa Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Juha Sihvonen.

Pro Growth Consulting Oy on tehnyt jo vuosien ajan yhteistyötä Suomen Taloushallintoliiton kanssa myyntiosaamisen kehittämiseksi alan yrityksissä. Taloushallintoalalle kohdennettuja myyntikoulutuksia on järjestetty kolmen vuoden ajan ja seuraava ohjelma on käynnistymässä 2.5.2024.

Myyntiosaamisen merkitys taloushallintoalalla

Miksi myyntiin kannattaisi panostaa alalla, jolle pitkät asiakassuhteet ovat luontaisia? ”Asiakassuhteiden hoito on käytännössä aina myös ratkaisukeskeistä myyntityötä”, Timo Aittoniemi, ohjelman pääkouluttaja toteaa. ”Asiakkaiden odotukset kasvavat, kun on siirrytty manuaalisesta paperityöstä yhteisiin verkkopohjaisiin ohjelmistoihin. Kirjanpitäjän tulisi pystyä osoittamaan entistä vahvemmin lisäarvon tuottaminen asiakkaalle ja toisaalta taloustiedon analysointi johtamistyön tueksi antaa uusia myyntimahdollisuuksia tämän oivaltaville tilitoimistoille”, Aittoniemi jatkaa. ”Toki myös oman asiakaskunnan kasvattaminen tavoitteidenmukaisilla asiakkailla kuuluu aina jokaisen kehittyvän yrityksen työlistalle.”

Taloushallintoalan myyntikoulutus on suunniteltu yhteistyössä Suomen Taloushallintoliiton kanssa vastaamaan konkreettisiin käytännön haasteisiin, joita asiantuntijapalvelun myynnissä on tunnistettu.

”Monet myyntikoulutukset ovat usein vain ”pelkkää koulutusta”, mutta tässä ohjelmassa sinua autetaan kädestä pitäen vaikeissa myyntiin ja markkinointiin liittyvissä asioissa ja autetaan konkreettisin keinoin saavuttamaan omat myynnilliset tavoitteesi”

Koulutuksesta apua nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön

Taloushallintoalan myyntikoulutuksen aikana käydään läpi kaikki myynnin kehittämisen, suunnittelun ja johtamisen vaiheet. Ohjelman päämääränä onkin varmistaa, että osallistujat saavat käytännön työkaluja ja tietoa, jota voi soveltaa omassa työssään. Näin ollen ohjelman hyödyt ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen, sillä sen avulla voidaan paitsi parantaa nykyistä myyntityötä, myös luoda vahvempia asiakassuhteita. ”Koulutus antoi paljon ymmärrystä asiakkaiden käyttäytymisestä ja siitä, miten siihen voi vaikuttaa omien toimintatapojen avulla. Koulutuksen avulla uudistimme ajatteluamme, prosessejamme, nettisivujamme ja oikeastaan kaikkea myyntiin liittyvää” kertoo Jenni-Mari Penttinen Elegian Oy:stä, vuoden 2022 koulutusohjelman osallistuja.

Myyntikoulutuksen aikana syvennytään toki myös uusimpiin digitaalisen markkinoinnin muutoksiin sekä tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin. Ohjelman aikana uusimmat työkalut ja tehokkaimmat keinot tulevat osallistujille tutuiksi, jotta verkossa tapahtuva asiakashankinta ja -markkinointi on menestyksekästä koulutuksen päätyttyä. Myynti- ja markkinointiympäristö muuttuu nyt nopeasti uusien työkalujen kehityksen johdosta, joten alan toimijoiden on tärkeää pysyä ajan hermoilla. Koulutusohjelma antaa uusia näkökulmia ja ideoita kokeneillekin konkareille: ”Koulutus oli monipuolinen katsaus markkinoinnin saloihin uusien tuulien puhaltaessa. Näin vanhemmallekin tieteenharjoittajalle antoi paljon ajatuksia ja konkreettista kokeiltavaksi omassa toiminnassamme” kertoo Pekka Lieppinen, Tilitoimisto Pekka Lieppinen Oy.

Myyntitaitojen kehittäminen on kaiken kaikkiaan taloushallintoalan toimijoille keskeistä, jotta he voivat vastata muuttuneisiin markkinaolosuhteisiin ja asiakkaiden kasvaviin odotuksiin. Taloushallintoalan myyntikoulutus ei ole vain koulutusta – se on askel kohti menestyksekkäämpää ja kilpailukykyisempää tulevaisuutta.