Pro Growth Consulting Oy

Global Growth-ohjelma kansainvälisen kasvun kiihdyttäjänä

Vuonna 2021 Book Salonin toimitusjohtaja Harri Myllylä ilmoittautui Pro Growthin järjestämään Global Growth -valmennusohjelmaan, sillä yrityksen tavoitteena oli kansainvälinen kasvu.

Koulutuksen aikana yrityksen avainhenkilöt tutustuivat Pro Growthin asiantuntijoihin ja heidän ydinosaamiseensa. Yhdessä kansainvälisen kasvun tueksi laadittiin yrityksen kasvusuunnitelma, Growth Plan.

Konkreettisia eväitä kansainväliseen kasvuun

Harri Myllylä tiivistää, että Global Growth -ohjelma on antanut yritykselle konkreettisia eväitä ja askelmerkkejä kohti kansainvälistymistä ja sen systemaattista suunnittelua. Book Salon on pystynyt soveltamaan opittua juuri heidän yrityksensä tarpeisiin, mikä on vienyt kansainvälisen kasvun tavoittelua eteenpäin.

Book Salon osallistui koulutusohjelmaan useamman avainhenkilön voimin. Osallistuneet avainhenkilöt pääsivät yhteisen oppimisen lisäksi verkostoitumaan samanlaisissa tilanteissa olevien toimijoiden kanssa, ja osan kanssa yhteydenpito onkin jatkunut tähän päivään saakka. Ennen kaikkea ohjelma sai aikaan laajempaa pohdintaa yrityksen sisällä, kun osallistuneet henkilöt pääsivät vaihtamaan ajatuksiaan koulutuksen teemoista ja opituista aiheista. Sisäinen keskustelu ja pieni haastaminen sen suhteen, minkälaista suunnittelua yrityksessä jatkossa yritetään tehdä ja mihin tulisi erityisesti keskittyä, on kirkastanut tulevaisuuden suuntaa ja tavoitteita.

”Jos on totiset suunnitelmat kasvusta ja kansainvälistymisestä, niin Global Growth -ohjelmasta on kyllä paljon apua ja se voi konkretisoida niitä asioita, mitä sen eteen tulee tehdä.”

Myllylä reflektoi, että he lähtivät hakemaan kauan kaivattuja ja etsittyjä raameja kansainvälisen kasvun suunnitteluun, niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä. Ohjelmassa esitelty ja käyttöönotettu Growth Plan toi ratkaisun tähän – ja se onkin jäänyt säännölliseen käyttöön siitä lähtien.

Vinkit kansainvälisen kasvun koulutusohjelmaa miettiville

Myllylä vinkkaa, että jos mielessä on kansainvälinen kasvu ja kansainväliselle markkinalle meno, on koulutusohjelmaan osallistuminen erinomainen ratkaisu. Hän suositteleekin, että koulutukseen osallistuisivat yrityksestä kaikki ne ydinhenkilöt, jotka tekevät töitä kansainvälistymisen eteen. Vaikka useamman henkilön osallistuminen viekin hetkellisesti enemmän aikaa, on se moninkertaisesti palkitsevampaa pidemmällä aikavälillä.

”Global Growth -koulutusohjelmaan kannattaa lähettää mukaan kaikki ne avainhenkilöt, joiden tehtävänä kansainvälistyminen on.”

Jälkiviisaana Myllylä toteaakin, että hekin olisivat voineet ottaa koulutukseen mukaan vielä enemmän henkilöstöä. Global Growth-ohjelman ajatusmalli kansainvälistymisestä ujuisi näin tehokkaammin yrityksen käyttöön ja toimintaan. Tiedonjakaminen kun onnistuukin kohtuullisen helposti yrityksessä sisäisesti, mutta ajatusmallien omaksuminen onnistuu parhaiten koulutusohjelman aikana vertaisoppimisen ja verkostoitumisen ohella.

Growth Plan antoi selkeät suuntaviivat

 

Book Salonilla oli Global Growth-ohjelmaan lähtiessä kovat kasvutavoitteet – ja on edelleen.

Toimitusjohtaja Myllylä pyysi apua yrityksen kasvun kiihdyttämiseen. Kiinteä yhteistyö alkoi koulutuksen aikana ja on jatkunut näihin päiviin saakka. Nyt Growth Planin käyttäminen onkin juurtunut osaksi yrityksen kasvun johtamista. Book Salon järjestää Growth Plan -palavereja kahden viikon välein, ja kerran kuussa Erkki Tuomi tulee konsulttina mukaan.

Myllylä kertoo, että Growth Plan on toiminut Book Salonille hyvänä suunnittelun konkretisoinnin ja visualisoinnin työkaluna. Aiheet on jaettu selkeästi hahmoteltaviin pääteemoihin, joiden kautta suurempien kokonaisuuksien suunnitelmia on helpompi käsitellä.

”Suunnitelmat, joita olemme tehneet Growth Planin avulla ovat näkyviä. Jos tehtäviä ei tule tehdyksi tai tavoitteita saavutettua, tekee Growth Plan sen entistä näkyvämmäksi. Se tuo ryhtiä suunnitteluun ja toteutukseen.”

Vaikka Growth Planin käyttö on selkeää, pohtii Myllylä, että se on silti työkalu siinä missä muutkin. Growth Planin käyttäminen vaatii siihen sitoutumista, opettelua sekä aktiivista käyttämistä, jotta siitä tulee hyödyllinen. Book Salon onkin ollut sitoutunut Growth Planin käyttämiseen, sillä nyt on menossa aktiivisen käytön kolmas vuosi ja koko tämän ajan Erkki Tuomi on ollut tukemassa kasvun suunnittelua ja seurantaa.  

Koulutusten ja Growth Planin ohella olemme tehneet yritysten kanssa yhteistyötä myös seuraavanlaisten aiheiden parissa:

  • kehitetty yhdessä myynnin provisiomalleja
  • toimitusjohtajan, myyntijohtajan ja markkinointipäällikön valmennus
  • myynnin koulutus
  • myyntihenkilöiden myyntikäyttäytymisen SalesKey-testi
  • johtoryhmän (Core Team) johtamistyylien analysointi
  • johtamisen ja myynnin kehittäminen

Jos koulutusohjelma ei ole sinulle sopiva, mutta koet hyötyväsi yhteistyöstä muiden kehitysasioiden saralla, ota yhteyttä: 050 67662, erkki.tuomi@progrowth.fi