Pro Growth Consulting Oy

OSTP Finlandin tavoitteena on olla edelläkävijä ja kasvaa 100 miljoonalla eurolla

OSTP Finlandin toimitusjohtaja Thomas Pettersson, ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava Anders Brännbacka näkivät haasteen edessään. Yrityksen visio oli selvä; olla alansa tehokkain ja kestävin toimittaja. Pietarsaaren tuotantolaitoksella oli innostavia kehitysideoita näillä alueilla, joiden tunnistettiin tuovan parannuksia ja kilpailuetua. Tämä vaati kuitenkin hieman edistyneempää kehitystyötä, ja toteuttaakseen sen täysimääräisesti, yritys päätti hakea lisärahoitusta Business Finlandilta. OSTP Finland tiesi, että Business Finlandilla on tapana tukea suomalaisia yrityksiä haluamassaan kehittymisessä ja kasvussa, mutta rahoituksen hakeminen hyvien ideoiden kanssa ei ole helppoa. Yritys tarvitsi apua innovaatioiden todellisten etujen näyttämiseksi hakemuksessa.

Ennen pitkää OSTP Finland sai suosituksen yrityksestä, joka saattaisi pystyä auttamaan. Pro Growth Consulting ja OSTP järjestivät tapaamisen, ja yhteinen sävel rahoituksen hakemiseksi löytyi nopeasti. Päätettiin aloittaa tutkimushankkeen suunnittelu, johon haettaisiin rahoitusta Business Finlandilta.

Saat suurennettua kuvan klikkaamalla.

BEAST-projektin tavoitteena on kasvaa 100 miljoonalla eurolla

Projekti kuvattiin täysin uudella tavalla ja sai nimityksen BEAST, Best Efficiency and Sustainability (Paras Tehokkuus ja Kestävyys). Projekti tavoittelee kunnianhimoisia muutoksia koko yrityksen ja jopa koko konsernin toimintaan. Tavoitteena on olla maailman paras tietyillä toimialan osa-alueilla ja saavuttaa tavoitevuonna 100 miljoonan euron kasvu, sekä 50 %:n tehokkuuden parannus.

Projekti hyväksyttiin kokonaisuudessaan Pro Growthin tuella

Kuukausien suunnittelu- ja neuvottelutyön jälkeen tavoitteet saavutettiin, ja 3,6 miljoonan euron hanke sai myönteisen päätöksen. ”Emme olisi pystyneet tähän ilman Pro Growthia”, totesi Anders Brännbacka heti positiivisen päätöksen kuultuaan. ”Pro Growth auttoi meitä innovatiivisuuden konkretisoimisessa sekä projektisuunnitelman valmistelussa ja dokumentoinnissa. Resursseja käytettiin tehokkaasti, hakuprosessissa ei ollut mitään tarpeetonta – Pro Growthin kokemus rahoituksen hakemisessa näkyi. Viestintä ja yhteistyö Business Finlandin kanssa helpottuivat Pro Growthin toimiessa välittäjänä rahoittajan ja OSTP:n välillä. Jos hakuprosessi olisi tehty ilman Pro Growthia, työmäärä olisi todennäköisesti ollut jopa kymmenkertainen”, Brännbacka tiivistää.

”Kun kehitimme yhdessä Pro Growthin kanssa OSTP:n innovatiivisuutta, koko prosessi auttoi meitä ymmärtämään ja hyödyntämään yrityksessä olemassa olevaa dataa ja hahmottamaan erityisesti Systems Thinking – toimintamallin mahdollisuudet”

BEAST-projektin tavoitteena on hyödyntää dataa koko toiminnan ohjaamiseen. ”Kasvattamalla tiedon saatavuutta ja tukemalla integroituja prosesseja, projekti voi parantaa tehokkuutta ja kestävyyttä liiketoimintamallissamme ja toiminnoissamme”, kuvailee Brännbacka.

Visiosta käytäntöön

Yhteistyö OSTP Finlandin ja Pro Growthin välillä jatkuu myös projektin aikana. He varmistavat yhdessä projektin hallinnan ja raportoinnin, sekä kehittävät liiketoimintaa yhdessä yrityksen johdon ja myyntiorganisaation kanssa. OSTP käyttää Pro Growthin kehittämää Growth Plan -toimintamallia ja ohjelmistoa liiketoiminnan kehittämiseen. ”Kasvusuunnitelman laatiminen varmistaa, että visiot eivät jää vain laatikkoon. Luomalla kasvusuunnitelman ja seuraamalla määriteltyjen toimintojen toteutusta, luomme itsellemme parhaan mahdollisen pelitilanteen myynnin osalta. Yrityksen uudet toimintamahdollisuudet ovat suhteellisen radikaaleja muutoksia verrattuna aikaisempiin toimintoihin. Peli on mennyt kokonaan uusiksi hyvällä tavalla”, toteaa Brännbacka.

OSTP:n kilpailukyky nousee kohisten, kun tehokkuus on parantunut kymmenillä prosentilla. Tätä voidaan myös hyödyntää myynnissä. Varmistaakseen kasvumahdollisuudet tuleville vuosille, yritys on hankkinut lisää tuotantotiloja, joissa BEAST-projektin tuloksia tullaan hyödyntämään täysimääräisesti.


OSTP Finland kuuluu OSTP Groupiin, joka tuottaa prosessiputkia, erikoisputkia ja hitsattuja liittimiä laajasta valikoimasta tuotteita ja ruostumattomia teräslajeja, sekä erikoislaitteita paine- ja korroosiokohteisiin. Yhtiö erottuu pohjoismaisella laadullaan, jossa vastuullisuus on aina keskiössä.

Lue lisää: Erikoispainetuista ruostumattomista teräsputkituotteista | OSTP

Thomas Pettersson, OSTP

Thomas Pettersson (toimitusjohtaja)

Anders Brännbacka, OSTP

Anders Brännbacka (operatiivinen johtaminen)