Pro Growth on kasvuhaluisten yritysten konsultti ja valmentaja

Ydinosaamisemme on myynnin parhaissa käytännöissä ja asiakkuuksien johtamisessa. Autamme yrityksiä kasvattamaan myyntiä, tehostamaan markkinointia ja kansainvälistymään. Tarjoamme kattavat palvelut myös uusille yrittäjille. 

Haluamme auttaa kasvuhaluisia yrityksiä menestymään, luomaan uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja Suomeen.

Erkki Tuomi, toimitusjohtaja

Pro Growth Consulting Oy

voimmeko auttaa seuraavissa:

Kansainvälinen kasvu

Growth Plan

Kansainvälistymiskoulutus

Rahoitusratkaisut
lue lisää

Myynnin kasvu

Myy paremmin -koulutus

SalesKey

Myynnin ja markkinoinnin konsultointi
lue lisää

Uuden yrityksen kasvattaminen

Startti Plus -palvelu

Työllistä taidolla -palvelu

Kasvukonsultointi
Lue lisää

Ylivoimainen asiakaskokemus

Asiakkuuksien johtamisen konsultointi

Asiakkuuksien hoitomalli

Asiakassegmentoinnin työkalut
Lue lisää

Growth Plan™

Growth Plan -työkalulla laaditaan yritykselle kasvustrategia, jossa määritellään yrityksen kasvun suunta seuraaville 6 – 12 kuukaudelle. Growth Plan auttaa kohdentamaan yrityksen henkilö- ja aikaresurssit oikeisiin asioihin ja sitä kautta kasvattamaan yritystä. Kasvustrategiatyöpajassa valitaan tuotteet ja asiakkaat, joihin yritys keskittyy sekä suunnitellaan kriittiset toimenpiteet, jotka yrityksen on lähitulevaisuudessa tehtävä kasvun saavuttamiseksi. Growth Plan on Pro Growthin kehittämä työkalu, joka on auttanut jo yli sataa yritystä kasvun tielle.

Kansainvälistyminen

Suomalaiset yritykset ovat usein arkoja lähtemään kansainvälisille markkinoille. Kansainvälistymisessä yrittäjiä huolestuttaa osaamisen ja rahoituksen riittävyys sekä kohdemaan erityispiirteet. Me Pro Growthilla olemme auttaneet kymmeniä yrityksiä kansainvälistymisen alkuun. Tunnemme hyvin yritysten rahoitusjärjestelyt, osaamme laatia rahoitushakemuksia ja verkostostamme löytyy runsaasti maailman eri markkina-alueiden erikoistuntemusta. Tutustu kansainvälistymisen palveluihimme ja ota yhteyttä!

Rahoitusratkaisut

Kun yrityksen kasvuun halutaan panostaa enemmän kuin tulorahoitus mahdollistaa, tarvitaan ulkopuolisia rahoittajia. Julkista rahoitusta voi saada mm. Business Finlandilta, ELY:ltä ja EU:lta. Muita vaihtoehtoja ovat mm. joukkorahoitus, enkelisijoittajat, pankit. Pro Growth tuntee erilaiset rahoitusinstrumentit hyvin ja on ollut mukana lukuisissa rahoitushankkeissa konsulttina ja suunnittelemassa yritysten rahoituspolkua vuosiksi eteenpäin. Mm. vuosina 2015 – 2020 olemme laatineet useita kymmeniä Business Finland -hakemuksia, joiden avulla asiakkaamme ovat saaneet rahoitusta miljoonien eurojen edestä.

Myy paremmin

Myy paremmin -on huippusuosittu myyntivalmennus, joka tunnetaan myös nimellä Digitaalisten palveluiden ratkaisumyynnin kehittäminen. Koulutus on suunnattu ICT-alan yrityksille, jotka haluavat kehittää myyntiään systemaattisempaan suuntaan yrityksen kasvun tueksi. Myy paremmin -valmennuksesta yritys saa kasvustrategian, jolla varmistetaan, että yritys suuntaa resurssinsa oikein. Koulutuksessa käydään myös läpi myynnin ja markkinoinnin parhaat ja ajanmukaiset työkalut, joiden avulla pääset sujuvasti kasvattamaan yrityksesi myyntiä.

SalesKey™

SalesKey on testi, joka mittaa henkilön käyttäytymistä myyntitilanteissa. Pro Growth Consulting Oy:llä on yksinoikeus tähän Yhdysvalloissa kehitettyyn ja Suomessakin validoituun testiin. Testituloksia voi käyttää monipuolisesti myyntihenkilön rekrytoinnissa tai myyjän tai kokonaisen myyntitiimin valmennuksessa kohti parempia tuloksia. Pro Growthin SalesKey-paketti sisältää yhden tai useamman henkilön testaamisen, tulosten analysoinnin ja läpikäymisen testattavien kanssa sekä valmennuksen, jossa keskitytään testin esiin tuomien heikkouksien vahvistamiseen. Kysy myös testipaketteja rekrytointitilanteisiin! 

Myynnin ja markkinoinnin konsultointi

MYYNTI
Yrityksen myyntiresurssit ovat aina niukat. Myyntikonsultoinnissa määritämme yhdessä yrityksesi myyntistrategian, joka luo perustan menestyvälle myyntityölle. Myyntiprosessi määritellään yrityksen myyntistrategian mukaiseksi. Myös uudet digitaalisen myynnin ja markkinoinnin keinot kannattaa hyödyntää.
Ammattimaista ja kannustavaa myynnin johtamista tarvitaan, kun tehdään muutoksia ja halutaan lisätä myyntiä. Konsultoinnin ja valmennuksen keinoin määrittelemme sopivimman myyntistrategian, myyntiprosessin ja myynnin johtamisen käytännöt. Lähtötilanteessa teemme usein GAP-analyysit nykytilasta ja tavoitetilasta.

Markkinointi
Markkinointikonsultoinnissa selvitämme, minkälainen sinun yrityksesi ostajan polku on eri vaiheissaan ja kuinka sitä tuetaan oikeanlaisella sisällöllä. Autamme sinua ymmärtämään, miten yrityksestä löytyvää erityisosaamista ja asiantuntemusta voidaan hyödyntää ja millä menetelmillä tärkeisiin sidosryhmiin vaikutetaan. Pohdimme, kuinka saadaan suosituksia. Tuotamme yhdessä konkreettisia ratkaisuja sisällöntuotannon suunnitelman, ostajan polun kuvauksen tai esimerkiksi markkinoinnin kokonaissuunnitelman avulla. Avullamme selviää, mitä ajatusjohtajuus kussakin yrityksessä on ja mitä arvoa siitä saadaan. Selvitämme, miten ajatusjohtajaksi voi tulla ja mietimme, miten tunnettuutta ja kestävää uskottavuutta tulee rakentaa.

Startti Plus

Oletko aloitteleva yrittäjä, joka painii myynnin ja markkinoinnin ongelmien parissa? Maksuttoman Startti Plus neuvontapalvelun avulla pääset kehittämään myynti- ja markkinointitaitojasi osaavien ja kokeneiden myynnin ammattilaisten avulla. Me haluamme auttaa Sinua asiakashankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta pääset heti yrityksen alkutaipaleella käsiksi tärkeimpiin asiakkaisiisi. Yrittäjinä työskentelemme itsekin jatkuvasti erilaisten yritysten kanssa ja tunnemme yrittäjän maailman läpikotaisin. Tutustu Startti Plus -palveluun ja ilmoittaudu mukaan!

Työllistä taidolla

Onko yrityksesi kasvussa ja haet uusia tekijöitä? Tarvitsetko apua rekrytoinnin suunnittelussa ja kasvun varmistamisessa? Haluaisitko tietää, minkälaisia tukia on olemassa työntekijän palkkaamiseen? Työllistä taidolla -palvelumme on silloin tarkoitettu juuri sinun yrityksellesi. Saat palvelusta selkeän kehittämissuunnitelman ja löydät juuri sinun yrityksellesi parhaat rekrytoinitkanavat ja -menetelmät. Uskomme, että parhaiten yrittäjän rekrytointihaasteet tuntee ja tunnistaa toinen yrittäjä. Siksi me olemme sinulle oiva kumppani. Työllistä taidolla -palvelu on sinulle yrittäjänä täysin maksuton. Tutustu palveluun tarkemmin ja kysy meiltä lisää!

Kasvukonsultointi

Kasvukonsultointi perustuu ELY-viranomaisten yrityksille tarjoamaan kehittämispalveluun, ja siinä keskitytään yrityksesi kasvattamiseen, myynnin kehittämiseen, markkinoinnin suunnitteluun, asiakkuuksien hoitoon tai johtamiseen. Voit hakea palveluun mukaan ELY-viranomaisten kautta ja saada kaikkiaan 4 – 7 konsultointipäivää viranomaisten tukemaan hintaan. Palvelu on suunnattu pk-yrityksille, joilla on vahva halu kehittyä ja kehittää sekä mahdollisuus onnistua siinä.

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakassuhteet ovat yrityksen tärkeintä omaisuutta. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja muutosten ennakointikyky ovat edelläkävijäyrityksen tunnusmerkkejä. Olemme asiakkaamme kumppani, kun tavoitteena on parantaa asiakkuuksien johtamista strategisella tai operatiivisella tasolla. Tarjoamme keinoja asiakassuhteiden vahvistamiseen ja jatkuvuuden luomiseen. Pohdimme, miten asiakkaan prosesseja tulee ymmärtää ja kuinka arvoa tuotetaan. Asiakkuuksia johtamalla opimme asiakkuuksistamme ja teemme itsestämme asiakkaalle merkityksellisen. Asiakasymmärryksestä kumpuava palvelumuotoilu on osa asiakkuuksien johtamista.