Pro Growth Consulting Oy

Suomalaisyritykset kyvyttömiä lisäämään kasvua. Tee sinä poikkeus!

Asiakkaat pitävät tuotteistasi ja tuntuvat olevan palveluusi erittäin tyytyväisiä. Yrityksen kasvu myynnin osalta on tähän nähden kuitenkin hyvin marginaalista. Kuulostaako tutulta? Yritysten resurssit ovat aina niukat, joten erilaiset valinnat liiketoiminnan suunnanmäärittäjinä korostuvat toiminnassa. Hyvä yrityksen kasvu – tai liiketoimintasuunnitelma voi olla perusta kasvulle, mutta ei itsessään vielä takaa kasvun syntymistä. Tarvitaan systemaattinen kasvustrategian toteuttaminen.

Yrityksen kasvu


Onnistunut yrityksen kasvustrategia pitää sisällään useamman eri vaiheen. Ensinnäkin toimivaan kasvustrategiaan kuuluu aina yrityksen vision eli halutun tavoitetilan määrittäminen. Selkeä visio ohjaa yritystä tekemään oikeita asioita ja operatiivisia valintoja päivittäisessä työssä. Toiseksi yritysten tulisi kasvustrategian osalta määritellä tavoiteasiakkaansa eli ne ryhmät, jotka ovat kasvuun tähtäävän yrityksen kannalta kaikista otollisimpia. Kolmantena yritysten pitäisi panostaa ennen kaikkea niihin tuotteisiin ja palveluihin, jotka ovat edellä mainittujen tavoiteasiakkaiden keskuudessa kaikkein kysytyimpiä. Kun tavoiteasiakkaat ja halutut tuotteet sekä palvelut on yrityksessä saatu selville, tulee valita oikeanlainen myyntimalli kasvun tueksi. Markkinoista riippuen yrityksissä täytyy tehdä valintoja sen suhteen, sopiiko meille parhaiten esimerkiksi suoramyynti, digitaalinen myynti, kanavamyynti vai näiden yhdistelmä kasvua lisäävänä keinona.

Yritysten avainhenkilöiden roolilla ja panoksella on suuri vaikutus yrityksen kasvuedellytyksiin. Kasvua tavoittelevissa yrityksissä tulisikin tarkkaan miettiä, millaisia ihmisiä tavoitteisiin pääsemisessä oikein tarvitaan. Kun kasvua tavoitellaan tosissaan, ei voida jatkaa enää samalla tavalla kuin ennen. Tarvitaan muutos. Muutosta johdettaessa voidaan hyödyntää yritykse johtamisen parhaita käytäntöjä.


Yrityksen kasvu: suomalaisyritysten kasvuvauhti hidasta laajalla rintamalla


Talouselämä tarkasteli vuoden 2018 alussa tekemässä uutisessaan pääomasijoitusta saaneiden start- up yritysten liikevaihdon kehittymistä Suomessa. Pääomasijoitusten seuranta oli aloitettu keväällä 2012. Tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, ettei suurin osa start- upeista ole tähän päivään mennessä lähtenyt lentoon: 228 yrityksen tilinpäätöstiedoista 72 teki toissa vuonna yli miljoonan euron liikevaihdon. Lähes sama lukumäärä yrityksiä jäi alle 100000 euron liikevaihtoon tai ne olivat vasta tuotekehitysvaiheessa.” Jotta start- upit lunastavat niille asetetut odotukset, yli 10 miljoonan liikevaihtoa tekeviä kasvuyhtiöitä on luotava kymmenkertainen määrä”, toteaa pääomasijoitusyhtiö Inventuren toimitusjohtaja Sami Lampinen.

Linkki Talouselämän uutiseen: Vain 7 yli 10 miljoonan liikevaihtoon yltävää menestyjää- minne meni startup- yritysten miljardipotti?

Sama kasvuongelma voidaan laajentaa koskemaan valtaosaa suomalaisyrityksistä myös start- up kentän ulkopuolella. Suurin osa yrityksistä ei kasva yli miljoonan liikevaihdon ja vielä harvempi yli 10 miljoonan. Näiden yritysten tuotteissa ja palveluissa ei ole välttämättä mitään vikaa ja asiakastyytyväisyyskin voi olla korkealla tasolla. Silti niiltä puuttuu kyky ja/tai halu luoda yrityksen kasvua. 

Pro Growth on sekä tutkinut, että toteuttanut kasvustrategioita lähes sadalle yritykselle viimeisien vuosien aikana. Vankkaan kokemukseen pohjautuen olemmekin kehittäneet kasvuhaluisille asiakkaillemme uuden Kasvustrategia 2.0.- palvelun. Ainutlaatuisen tästä uudesta palvelusta tekee se, että palvelu ohjaa systemaattisesti tärkeiden valintojen tekemiseen ja kasvusuunnitelman välittömään toteuttamiseen.

 

Erkki Tuomi

Tarvitsetko asiantuntijaa uuden kasvustrategian luomiseen ja toteuttamiseen? Erkki Tuomi on erikoistunut kasvuhaluisten yritysten myynnin valmentamiseen, konsultointiin ja tutkimiseen. Haluatko keskustella?