Pro Growth Consulting Oy

Business Finland uudistaa palveluitaan – nyt kannattaa hakea rahoitusta

Business Finland on uudistanut rahoituspalveluitaan tukemaan entistä paremmin suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua. Uudistuneet rahoituspalvelut ovat nyt haettavissa, ja kannattaa tarttua tilaisuuteen.

Merkittävimmät muutokset – mikä muuttui:

Innovaatioseteliä voi hakea enää vain alle 5-vuotias yritys. Lisäksi käyttökohteita rajataan t&k-toimintaan liittyen ja yritykseltä edellytetään omarahoitusosuutta. Näiden muutosten seurauksena Innovaatioseteliä tullaan käyttämään selvästi vähemmän kuin aiemmin.

Tempo-rahoitus on muuttunut viime vuosina useaan kertaan. Se on tämänkin uudistuksen jälkeen tarkoitettu vain alle 5-vuotiaille yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea. Muutoksena aiempaan on, että yritykseltä edellytetään realistinen jatkosuunnitelma tutkimus- ja kehittämistoimenpiteistä. Toimenpiteillä idea on määrä viedä käytäntöön, mikäli Tempon tulokset siihen rohkaisevat. Yritysten kannalta onneksi tämä ei muuta Tempo-palvelun käyttökelpoisuutta juuri lainkaan, joten suosittelemme Tempon käyttöä alle 5-vuotiaille yrityksille!

Myös Nuoret innovatiiviset yritykset, Exhibition Explorer, Energiatuki, Innovatiiviset julkiset hankinnat, Kasvumoottoreiden orkestrointi sekä Materiaalikatselmus muuttuivat.

Muut yleisimmät ja suosituimmat rahoituspalvelut – mikä ei muuttunut:

Market Explorer ei onneksi muuttunut ja se on erittäin käyttökelpoinen rahoituspalvelu edelleen yli 5-vuotiaille yrityksille. Market Explorer auttaa yrityksiä selvittämään kansainvälisiä markkinoita. Rahoitusta voidaan käyttää esimerkiksi kohdemarkkina-analyysien, myynti- ja markkinointistrategioiden sekä kansainvälisen verkostoitumisen toteuttamiseen.

Talent-rahoitus pysyi myös ennallaan. Se on erinomainen rahoitusinstrumentti yli 5-vuotiaille yrityksille, jotka uudistavat merkittävästi nykyisiä toimintatapojaan ja johtamista parantaakseen valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun.

Näiden uusien rahoituspalveluiden avulla suomalaiset yritykset voivat saada merkittävää tukea kansainvälistymiseen. Nyt kannattaa siis tarttua tilaisuuteen ja hakea rahoitusta.

Apua kansainvälisen kasvun rakentamiseen

Business Finlandin rahoituspalvelut kuuluvat kaikille suomalaisille yrityksille, jotka tavoittelevat kansainvälistä kasvua ja joilla on skaalautuva tuote tai palvelu. Rahoituspalvelut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden saada tarvitsemaansa tukea kansainvälistymisen haasteisiin.

Me Pro Growtilla olemme erikoistunut auttamaan yrityksiä kansainvälistymisessä. Lähes 100 yritystä on käynyt suositun Global Growth -koulutuksemme, ja olemme auttaneet useita satoja asiakkaitamme rahoituksen hakemisessa sekä kansainvälistymisprojektien toteuttamisessa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan yrityksenne tavoitteista ja parhaista keinoista niiden saavuttamiseksi.

Pro Growth Consulting Oy tarjoaa palveluja mm. seuraaviin asioihin:

  • Rahoituksen hakeminen
  • Rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen
  • Kansainvälistymisstrategiat ja kasvusuunnitelmat
  • Markkina-analyysit ja asiakastutkimukset
  • Kilpailija-analyysit
  • Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
  • Jakelukanavien ja yhteistyökumppanuuksien kehittäminen

Erkki Tuomi

Jutun on kirjoittanut Pro Growthin toimitusjohtaja Erkki Tuomi. Hänet tavoittaa esimerkiksi sähköpostilla erkki.tuomi@progrowth.fi