Pro Growth Consulting Oy

Yrittäjyys: tutkimus 2021 paljasti mikroyritysten kipukohdat

Pro Growth Consulting Oy on toteuttanut vuosien ajan uusille yrityksille suunnattua Startti Plus -palvelua ja pk-yritysten rekrytoinnin tueksi kehitettyä Työllistä taidolla -palvelua. Molemmat palvelut ovat yrittäjille maksuttomia, ja Pro Growth toimii niissä TE-palveluiden valitsemana palveluntuottajana.

Yrittäjien ongelmat ovat siis tulleet meille tutuiksi vuosien varrella, mutta nyt halusimme selvittää systemaattisesti, mitkä asiat mikro- ja pk-yrityksille ovat erityisen haastavia, minkälaista tukea he toiminnalleen kaipaavat ja millaisina he kokevat eri tahojen yrittäjille tarjoamat tukitoimet – siis mitkä ovat yrittäjyyden kipukohtia.

Helmikuussa 2021 laadittu yrittäjyyskysely lähti lähes 700 vastaanottajalle. Tutkimus sisälsi 13 kysymystä, ja kyselyyn oli mahdollista vastata anonyymisti.

Saimme kaikkiaan 77 vastausta, mitä pidimme hyvänä tuloksena. Vastaajat olivat aktiivisia ja vastasivat enimmäkseen kaikkiin kysymyksiin sekä jättivät paljon vastauksia avoimiin kysymyksiin.

Olisin perustanut vuosia sitten yritykseni, jos byrokratia olisi Suomessa helpommin hoidettavissa ja olisi ollut tiedossa jonkinlainen turvaverkko.

Pro Growthin yrittäjyystutkimus 2021

Vastaajien taustat

  • Tutkimukseen vastanneet yritykset toimivat laajasti eri toimialoilla – suurin mukana ollut toimiala oli terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelut, jota edusti 19 prosenttia vastaajista.
  • Vastanneet yritykset olivat enimmäkseen hyvin pieniä: 66 prosentilla liikevaihto oli alle 100 000 euroa.
  • Valtaosa vastanneista yrityksistä työllisti vain yrittäjän itsensä. Yhdessäkään yrityksessä ei ollut enempää kuin viisi työntekijää.
  • Suurin osa vastaajista oli toiminut yrittäjänä alle neljä vuotta.

Yrittäjyyden aloittaminen on äärimmäisen helppoa, mutta ilman ymmärrystä markkinoinnista monelle käy kuten minulle – yritys olemassa monta vuotta, mutta aikaa menee hukkaan markkinoinnin ymmärtämisessä, kauppa ei käy ja joutuu tekemään muita hommia.

PRO GROWTHIN YRITTÄJYYSTUTKIMUS 2021

Mitä tutkimus kertoi yrityksistä?

  • Vastaajat pitivät yritystensä kehittymisnäkymiä hyvinä: peräti 75 % uskoi yrityksen kasvavan seuraavien kahden vuoden aikana. Jopa 34 % ajattelee palkata lisää työvoimaa lähivuosina.
  • Yrittämisessä kaikkein hankalammaksi yrittäjät kokivat myynnin, markkinoinnin, asiakashankinnan ja oman tuotteen tai palvelun tuotteistamisen. Samat asiat nousivat esiin, kun yrittäjiltä kysyttiin, mihin he aikovat keskittyä kehittämistoimissaan tulevaisuudessa. Helppona pidettiin mm. eläkkeiden ja vakuutusten järjestämistä sekä taloushallintoa ja kirjanpitoa.
  • Työnantajana toimimista suuri osa vastaajista piti isona riskinä, ja 69 % näki, että osaavan työvoiman löytäminen on vaikeaa. Hyvien työntekijöiden ajateltiin kuitenkin olevan merkittävässä roolissa yrityksen kasvun kannalta, ja 61 % vastaajista ajatteli palkata työvoimaa riskistä huolimatta heti, kun se olisi mahdollista.
  • Pienet yritykset olivat käyttäneet Startti Plus ja Työllistä taidolla -palveluiden lisäksi muitakin tukimuotoja, mm. Starttirahaa, koronatukia ja palkkatukea, ja olivat kokeneet kaikki tukimuodot hyödyllisiksi. Suurin osa kaipasi silti lisää apua kannattavan yritystoiminnan kehittämiseen, ja näissäkin vastauksissa keskeisiksi teemoiksi nousivat myynnissä, markkinoinnissa, asiakashankinnassa ja tuotteistamisessa kehittyminen. Erityisen paljon olisi kaivattu vertaistukea tai mentorointia kokeneemmalta yrittäjältä, ja tässä olisikin kehittymisen paikka kaikille yrittäjien neuvonnan parissa työskenteleville.

Jonkinlainen pieni taloudellinen tuki ja turva pitäisi kaikille yrittäjille olla aina mahdollista saada. Kun perusturvan tunne olisi vakio, säästäisi se yrittäjiä kuluttavilta notkahduksilta (henkisiltä ja konkreettisilta).

PRO GROWTHIN YRITTÄJYYSTUTKIMUS 2021

Tutustu tarkemmin ja lue koko yrittäjyysraportti

Jos haluat lukea koko yrittäjyysraportin, pääset lataamaan sen täältä.

Kiinnostaako Startti Plus tai Työllistä taidolla -palvelu?

Tutustu tarkemmin Maksuttomiin yrityspalveluihimme täällä.