Pro Growth Consulting Oy

Yhteinen kieli myyntityöhön löytyi myyntikoulutuksesta

Myy paremmin-koulutusohjelma on todellinen avain myyntiosaamisen kehittämiseen alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Koulutusohjelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden hioa myyntitaitoja yhdessä muiden ohjelmistoalan huippuosaajien kanssa, ja avata uusia näkökulmia omaan toimintaan.

Tämä tuli todistetuksi, kun Skhole Oy:n toimitusjohtaja, Tuomas Lipponen, osallistui Myy paremmin-koulutukseen kolmen muun yrityksen ammattilaisen kanssa, selkeänä tavoitteena myynnin kasvattaminen. He onnistuivatkin hyvin – yritys kasvatti myyntiään jopa 20 %. Tämä olikin heille suuri saavutus, kun puhutaan pienemmästä yrityksestä alalla, jossa tulokset tulevat näkyviin jälkijunassa.

Omista siiloista kohti yhteistyötä

Skholella, kuten monissa muissakin yrityksissä, myyntiä ja markkinointia yrityksessä tehdään useamman henkilön toimesta, jolloin töitä tehdään helposti omissa siiloissaan. Tuomas tunnisti koulutusohjelman potentiaalin yhtenäistää tiimin toimintaa, jotta myyntityö tehostuisi ja muuttuisi tuottavammaksi. Tähän perustuu myös koulutusohjelman vastuukouluttajan, Timo Aittoniemen käsite myrkkinoinnista, jossa myynnin ja markkinoinnin työ on parhaillaan saumatonta ja useita eri työkaluja pystytään käyttämään ketterästi tehokkuuden takaamiseksi.

”Kun kaikki altistuvat samalle tiedolle ja datalle, alkaa se raksuttamaan takaraivossa ja johtaa parempiin tuloksiin.”

Tuomaksen mielestä suurin hyöty koulutuksesta tulikin työntekijöiden välille syntyneestä ymmärryksestä ja yhteiseksi muodostuneesta kielestä, kun heistä kaikki osallistuivat koulutusohjelman päiviin, ja niitä pystyttiin puimaan tiimin kesken. Osallistujat tiesivät mistä termeistä ja ilmiöistä puhutaan, mitä aiheita päivissä käsiteltiin, ja mitä näistä koulutuspäivistä olisi hyvä tuoda konkreettiseen arjen työhön. ”Kun kaikki altistuvat samalle tiedolle ja datalle, alkaa se raksuttamaan takaraivossa ja johtaa parempiin tuloksiin”, tiivistää Tuomas osallistujien yhteisen ymmärryksen lisääntymisestä. Näin ollen Skholen myyntitiimille avautui uusia ideoita, uudenlaisia tapoja toimia ja mikä tärkeintä, yhteinen ja selkeä päämäärä.

Asiakasdatasta ennustettavuutta myyntityöhön

Mieleenpainuvin koulutuspäivä Myy paremmin-ohjelmassa Tuomakselle oli asiakasdataa käsittelevä päivä.

Asiakasdatan ymmärryksen lisääminen, kenelle myydään ja miten olemassa olevaa dataa voi tehokkaimmin hyödyntää, vaikutti merkittävästi hänen tekemiseensä. Yritys päivittikin päivästä ja aiheesta inspiroituneena oman asiakaskantansa ja selkeyttivät datan syöttämisen ja keruun prosesseja. Tuomaksen mukaan tämä päivitys on lisännyt tehokkuutta ja tuonut ennustettavuutta työhön.

”Tekeminen aikuistui ja ammattimaistui”

Myy paremmin-koulutuksessa keskitytään hyvin monipuolisesti myynnin eri osa-alueisiin ja niiden uusimpiin käytäntöihin osaavien asiantuntijoiden johdolla. Kaiken kaikkiaan koulutus tuo uusia ajatuksia ja luo mahdollisuuksia kehittää koko yritystä ja itseään myynnin asiantuntijana. Substanssiosaamisen lisäksi osallistujat pääsevät myös vaihtamaan kokemuksiaan aiheiden parissa ja keskustelemaan asiantuntijuudestaan yhdessä ryhmän sisällä, joka tuo parhaillaan inspiraatiota ja perspektiiviä omaan tekemiseen.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Myy paremmin-koulutusohjelmaan. Ilmoittautuminen on käynnissä.