Pro Growth Consulting Oy

Työllistä taidolla!

Työllistä taidolla -palvelulla liiketoiminta kasvuun!

Työllistä taidolla on viranomaisten tarjoama palvelu pienille (alle 10 henkilöä) yrityksille, jotka suunnittelevat yrityksen kasvattamista lisätyövoimaa palkkaamalla, ostamalla tai vuokraamalla.

Työllistä taidolla -palveluun kuuluu tilanteesi kartoitus ja sen pohjalta henkilökohtaista neuvontaa 2 – 5 tuntia. Voit olla palvelussa mukana puoli vuotta. Saat myös käyttöösi laajan ohjepankin ja henkilökohtaisen kirjallisen suunnitelman etenemisesi tueksi. Työllistä taidolla -neuvontapalvelu on sinulle täysin maksuton.

Me Pro Growthissa olemme kasvattaneet ja kehittäneet kannattavalla tavalla yrityksiä yhteensä yli 40 vuotta. Itse pienyrittäjinä tunnemme perusteellisesti pienyrittäjän maailman ja haasteet. Missiomme on auttaa kasvuhaluisia yrityksiä menestymään sekä luomaan uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja Suomeen.

Työllistä taidolla -palvelun sisältö

 • Työvoiman löytäminen ja rekrytointi 
 • Työsopimukset ja palkkamallit
 • Työn ostaminen ja vuokraaminen sekä sopimukset työn hankkimisesta
 • Työnantajan oikeudet ja velvoitteet
 • Työnantajakuva ja työntekijöiden sitouttamisen keinot
 • Työllistämiseen liittyvät taloudelliset tuet
 • Julkiset ja yksityiset työllistämiseen liittyvät palvelut
 • Työnantajuuteen ja yritystoimintaan liittyvät poikkeustilanteet ja niistä selviäminen
Työllistä taidolla -tiimi

Työllistä taidolla-palvelu
 

Työllistä taidolla – palvelu on Uudenmaan Te-toimiston ja ELY-keskuksen valtakunnallisesti tarjoama maksuton asiantuntijapalvelu yrittäjäasiakkaille.

Palvelussa annetaan yrittäjille tietoa ja neuvontaa rekrytointiin ja muihin työvoiman hankkimisen tapoihin liittyen sekä työnantajana tai –teettäjänä toimimiseen liittyen. Tavoitteena on, että työ- tai sopimussuhteet alkaisivat mahdollisimman hyvin ja tukisivat yrityksen kasvua.

Palvelua tuottavat Te-toimiston sopimuskumppanit, joista voit valita mieleisesi.

Palvelumme ovat Uudenmaan lisäksi saatavilla seuraavilla alueilla:

 • Etelä-Savo
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Pirkanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Varsinais-Suomi
   

Tapaamiset järjestämme toimistollamme Helsingin Ruoholahdessa osoitteessa Itämerenkatu 5 tai yhdessä sopimassamme tapaamispisteessä lähellä sinua. Palvelun voi toteuttaa myös etäyhteydellä.

Sysselsätt skickligt servicebeskrivningen

Sysselsätt skickligt är en kostnadsfri och landsomfattande expertistjänst som Nylands TE-byrå och NTM-centralen erbjuder företagare.  

Tjänsten ger företagare information och konsultering angående rekrytering och andra sätt att skaffa arbetskraft, samt angående  fungerande som arbetsgivare eller -beställare. Målet är, att arbets- eller avtalsförhållanden får en möjligast bra start som stöder företagets tillväxt.  

Tjänsten verkställs av TE-byråns avtalspartners, bland vilka du kan välja den som du anser passa dig bäst.  

Employ with competence service description 

Employ with competence is a free service for entrepreneurial customers nationwide and offered by the Uusimaa TE Office and the ELY Center.

The service provides information and counselling on recruitment and other ways of obtaining workforce, as well as on acting as an employer. The goal is that hiring employee or signing outsourced labor should start as well as possible and support the growth of the company.

The service is provided by contract partners of the TE Office, which you can choose from.