Pro Growth Consulting Oy

Asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen ammattilaisesta tarvelähtöiseksi myyjäksi

Rekrykoulutuksen kautta myynnistä tapa palvella asiakkaita

Rekrykoulutus myyjä uusi työpaikka

Koronapandemian jälkeen hotellimaailman ammattilainen Markus Hietikko löysi itsensä mielenkiintoisen tilaisuuden ääreltä. Hotel Kämp oli jäänyt taakse ja uudet mahdollisuudet avasivat oveaan rekrykoulutuksen muodossa – olisiko nyt aika lähteä hakemaan uudenlaista osaamista vuosien varrella kertyneen asiakaspalveluosaamisen rinnalle?

Kun bongasin mainoksen B to B – myyntikoulutuksesta työvoimatoimiston uutiskirjeestä, ajattelin heti tuossa olevan niin paljon tarpeellista tietoa tiiviissä kolmen kuukauden paketissa, että ilman muuta kannattaa yrittää hakea mukaan!

Rekrykoulutus lupasi kouluttaa osallistujalle uudenlaisen perspektiivin lähestyä asiakasta sekä tarjota aidosti toimivia välineitä kokeneenkin asiakaspalvelijan työkalupakkiin. Lisänä Markusta kiinnosti mahdollisuus päästä tutustumaan Business to Business- puolen maailmaan. Tätä varten hän kuitenkin tiesi tarvitsevansa ymmärrystä siitä, mistä erot kuluttajien ja yritysten välisessä kaupankäynnissä syntyvät.

Koulutus ja korvaamaton porukka

Myyntikoulutus lähti reippaasti käyntiin ja aloitusta helpotti tiiviisti yhteen hitsautunut porukka. Viikoittaiset koulutuskerrat tarjosivat toki sisällöllisesti hyödyllistä tietoa, mutta myös korvaamattoman tilaisuuden tavata muita osallistujia, jotka toimivat hyvänä reflektiopintana Markuksen oppimismatkalla.

”Hyvä ja motivoitunut väki ympärillä innostaa itsekin panostamaan vielä vähän lisää ja sitä kautta uutta osaamista karttuu huomaamattaankin.”

Markus koki saaneensa rekrykoulutuksesta vertaistuen lisäksi eväitä ajatella uudella tavalla myynnistä ja myymisestä. Hänelle kirkastui ymmärrys siitä, että myyjiä on monenlaisia. Perinteisen myyntitykin varjoon jäävät yleensä Markuksen kaltaiset, palvelualttiit tarvekartoittajat, jotka osaavat kuunnella asiakasta ja hänen tarpeitaan tarkasti. Asiakaspalvelutöissä hioutuneet taidot sanoittaa asiakkaallekin epätarkat tunnot sanoiksi, ja tarjota apua sekä konkretiaa täsmäosaamisellaan viiden tähden hotellipalvelun malliin, tarjosivat mainion alustan tarttua myyntityöhön hyvin asiakaslähtöisellä ja asiakasta auttavalla mielenmaisemalla.

Oma osaaminen esille työharjoittelussa

Läsnäolotaidot, lempeysosaaminen ja empatiataidot olivat ominaisuuksia, joita Markus hyödynsi myös myyntiharjoittelussaan, jossa myytävänä tuotteena olivat Oivakoulutus Oy:n K.I.V.A. -duuni koulutukset työyhteisöille. Tehtävässä hän pääsi rakentamaan yrityksen myyntikanavia, tekemään SEO-optimointia ja laatimaan nettisivuja.

“On upea asia myydä työyhteisölle koulutusta, jossa puhutaan Kunnioittavasta vuorovaikutuksesta, Interventiosta, Vastuullisuudesta ja Ammatillisuudesta, kun aidosti voit olla myymäsi tuotteen takana koko sydämestäsi – loistava match!”

Markus pitää erityisesti kirjoittamisesta, ja saikin paljon vastuuta asiakasviestin muotoilemisesta. Hänen kädenjälkensä näkyy markkinointi- ja myyntimateriaaleissa sekä sivuilla edelleen: 

”Parhaat asiakaskokemuksemme on saatu kuuntelemalla ja räätälöimällä – välittämällä teistä. Kuuntelemme sinua ja työntekijöitäsi ja koulutamme heidät kuuntelemaan paremmin myös toisiaan.”

LinkedIn myynnin tukena

Koulutuksessa opetellaan erilaisten myyntityökalujen hyödyntämistä. Markukselle jäi erityisesti mieleen mahdollisuudet, joita LinkedIn tarjoaa. Hän aktivoitui koulutuksen tarjoamien neuvojen tuella Linkkarissa ja ryhtyi hyödyntämään sitä alustana oppimiseen, tiedon hakuun sekä profiloitumiseen ammatillisessa mielessä. Pienellä panostuksella hän onnistui laatimaan profiilin, joka sanoittaa tyhjentävästi hänen osaamistaan ja herättää kiinnostusta kontakteissaan – sekä potentiaalisissa työnantajissaan.

”Kontaktien määrä yksistään on kymmenkertaistunut siitä mitä se oli ennen koulutusta. Julkaisujen näyttömäärän kasvu vuodessa on jopa koominen ylitettyään 5 miljoonaa prosenttia. Tätä on hankala lyödä tulevina vuosina.

LinkedIn ja myyntityö yhdistyvät Markuksen mielessä irrottamattomaksi kokonaisuudeksi. Myyminen on myös oman osaamisensa myymistä ja taitoa luoda toiselle mielikuva siitä mihin pystyt. Siihenkin myyntikoulutuksen jälkeen hänellä oli aivan uudenlaiset valmiudet ja työllistymisen edellytykset olivat parantuneet.

Myynti-identiteetti loi vahvan perustan myyntityölle

Markus työskentelee tänään VillageWorksilla. Yrityksen asiakaskunta koostuu noin viidestäsadasta PK-yrityksestä, joita Markus pystyy palvelemaan monipuolisesti hyödyntäen koulutuksessa kerryttämäänsä osaamista B2B-maailmasta. Hän on ymmärtänyt myymisen olevan muutakin, kuin pelkkää tuputtamista tai tyrkyttämistä. Hän lähestyy myyntiä auttamisen kautta – myytävät palvelut ovat tarvetta varten ja Markuksen tehtävänä on löytää tämä tarve, siten avustaa asiakasta tämän ongelman kanssa.

”Eihän se väärin ole, että myyjä auttaa. Myyntiviestin muotoilu ja kohdistaminen, kohderyhmän segmentointi ja prospektointi… Lista on pitkä mitä koulutuksen oppeja voi työarjessa hyödyntää!

Rekrykoulutus tarjosi myös yllättävän hyödyllisen elementin. Koulutus sisälsi testejä, jotka auttoivat tunnistamaan oman myyntityylin ja tarjosivat arvokasta tietoa myös Markuksen vahvuuksista ja kehityskohteista. Tämä tarkka itsetuntemuksen lisääminen osoittautui hänelle hyödylliseksi työelämässä.

”Oman osaamisensa tunnistaminen ja sanoittaminen on vaikea laji, ja yhdistettynä työelämän muutokseen ja muuttuvaan yhteiskuntaan ympärillä, niin tarkan datan saaminen omasta osaamisestaan ja siitä, mihin on taipumusta, on tosi hyvä juttu!”

Koulutuksen aikana opitut uudet ajatukset, työtavat ja työkalut voivat auttaa myyjiä pysymään kilpailukykyisinä muuttuvassa toimintaympäristössä.

”Joku viisas onkin sanonut, että maailma ei muutu enää koskaan niin hitaasti kuin nyt. Kannustankin siis käyttämään mahdollisuuden ottaa uusia ajatuksia, työtapoja ja välineitä haltuun, sillä vaikka maailma ympärillämme muuttuisi kuinka, niin aina on jotain myytävää.”

Joten, vaikka maailma ympärillämme muuttuu, myynti pysyy aina oleellisena osana liiketoimintaa. Tämän koulutuksen tarjoama itsetuntemus ja uudet taidot ovat vahva perusta menestyvälle myyntityölle. Työtä riittää varmasti, mutta niin riittää myös mahdollisuuksia menestyä.

Lue lisää rekrykoulutuksestamme

Työnantajalle – Rekrytoi myynnin ja markkinoinnin ammattilainen helposti!

Työnhakijalle – Löydä työpaikka rekrykoulutuksen avulla!