Pro Growth Consulting Oy

Rahoitusta kansainvälistymiseen

Suomalaisyritykset voivat saada rahoitusta kansainvälistymiseen Business Finlandilta, jolla on rahoitusinstrumentteja monenlaiseen tarpeeseen – osa avustuksia, osa lainaa. Oleellista avustuksen tai lainan saamisen kannalta on se, että yrityksellä on skaalautuva tuote tai palvelu kansainvälisille markkinoille ja että sen johto ja omistajat ovat sitoutuneet kansainväliseen kasvuun. Myös tiimin osaaminen ja yrityksen taloudellinen tilanne ovat tärkeitä rahoituksen saamisen kannalta. Yrityksen koolla ei ole merkitystä, sillä Business Finland myöntää lainaa ja avustusta kaikenkokoisille yrityksille aina pienestä start-upista suuryritykseen asti. 

Rahoitusta kansainvälistymiseen voi hakea Business Finlandin avustusmuotoisista rahoitusratkaisuja, joita ovat mm. Tempo– ja Explorer, ja niissä avustuksen maksimimäärä on 20 000–50 000 €. Explorer-rahoitusta voit saada esimerkiksi markkinaselvityksen laatimiseen, kilpailutilanteen selvittämiseen tai messuosallistumiseen. Tempon avulla voit esimerkiksi testata tuotteesi toimivuutta kohdemarkkinoilla, hankkia palautetta asiakkaalta tai kehittää johtamista ja organisaatiota. Tempo-rahoitusta saadaksesi sinulla pitää olla jo valmis tuote tai palvelu eli sitä ei voi käyttää tuotekehitykseen.  

Vauhtia kansainvälistymiseen Tempolla 

Kenelle? 

 • kansainväliseen kasvuun tähtäävälle yritykselle, jolla on valmis, innovatiivinen ja skaalautuva tuote tai palvelu 

Mihin? 

 • kansainvälistymisstrategian tekemiseen, 
 • markkinaselvitykseen / -tutkimukseen, 
 • tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaamiseen tai pilotointiin, 
 • kansainvälistä kasvua tukevan johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittämiseen, 
 • kasvun rahoituksen selvittämiseen, 
 • IPR:n selvitykseen ja patenttiselvityksen tekoon. 

Kuinka paljon? 

 • max. 50 000 €, Business Finlandin osuus kattaa 75 % kokonaiskustannuksista (yrityksellä oltava vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoinen rahoitus) 

Esteitä myöntämiselle 

 • yritys ei ole yhtiömuodoltaan osakeyhtiö, 
 • yrityksellä ei ole omaa innovatiivista tuote- tai palveluideaa, 
 • yritys/konserni on hyödyntänyt jo aikaisemmin Tempo- tai Kiito-rahoituksen, 
 • yrityksellä ei ole riittävän sitoutunutta tiimiä ja tarvittavaa osaamista ennen Tempoa, 
 • yrityksellä ei ole riittävää Tempoon vaadittavaa omapääomaehtoista rahoitusta, 
 • yrityksellä ei ole perusteltua näkemystä kilpailuedustaan ja kasvupotentiaalistaan kansainvälisillä markkinoilla, 
 • projekti kohdistuu operatiiviseen työhön/yrityksen normaaliin liiketoimintaan, 
 • projektin pääpaino on tuotekehityksessä, 
 • yritykselläsi on ilmoituspuutteita tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa tehtyä ja noudatettua maksujärjestelyä. 

Lisää tietoa Tempo-rahoituksesta täällä.

Lisää tietoa Business Finlandin palveluista löydät täältä.

Autamme sinua rahoituksen kanssa

Pro Growth Consulting Oy on auttanut kymmeniä hakemaan rahoitusta kansainvälistymiseen Tempon kautta. Tunnemme hakuehdot ja myöntämiskriteerit hyvin. Toimitusjohtaja Erkki Tuomi toteaa, että Tempo on parhaimmillaan silloin, kun yritys on jo valinnut kohdemarkkinan ja haluaa testata kysyntää tai hakea pilottiasiakkaita uudelta markkinalta. Osaamme luotsata sinut läpi hakuprosessin.

Yrityksesi kehittämisessä kannattaa muistaa myös ELY-kehittämisavustus, jota voidaan myöntää olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen tai jonkin täysin uuden luomiseen. Toisin kuin Business Finlandin rahoitusta, ELY-kehittämisavustusta voi saada myös puhtaasti kotimaan markkinoilla toimiva yritys. Lue lisää ELY-kehittämisavustuksesta.  

Ota meihin yhteyttä, jos haluat keskustella lisää rahoituksen hankkimisesta – autamme sinua mielellämme! 

Erkki Tuomi, CEO, erkki.tuomi@progrowth.fi, 050 67662
Jenni Kiho, Senior Consultant, jenni.kiho@progrowth.fi, 050 5474299