Pro Growth Consulting Oy

Myynnin kova ydin

Pro Growthin järjestämät noin vuoden mittaiset valmennusohjelmat ovat olleet suosittuja, mutta olemme saaneet palautetta, että toisille sopivampia ovat täsmällisistä aiheista toteutetut yksittäiset koulutukset.  Päätimme keskittyä myynnin kovaan ytimeen, eli asioihin, joilla voit eniten vaikuttaa tuloksiisi ja tuplata myyntisi!  

Myynnin kovaksi ytimeksi olemme identifioineet 

Käytännönläheinen myyntitaitojen koulutus

Suomi on tunnettu hyvistä ja innovatiivisista tuotteistaan, mutta myyntitaidot jäävät vielä kansainvälisessä vertailussa reilusti jälkeen. Vaatimattomat suomalaiset eivät osaa myydä tuotteitaan vakuuttavasti. Ajatellaan kenties, että myyjinä toimivat vain siihen erikoistuneet henkilöt, mutta todellisuudessa myynti kuuluu kaikille. 

Myyntitaitojen ytimeen olemme miettineet neljä teemaa; myynti ja markkinointi, asiakkaan kiinnostuksen herättäminen, myyntimahdollisuuksien identifioiminen ja kauppojen päättäminen. Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö, eli myrkkinointi, ja sen parhaat käytänteet näyttelevät tärkeässä asemassa, kun pyritään tavoittamaan potentiaaliset asiakkaat ja herättämään heidän mielenkiintonsa. Tämän jälkeen asiakkaan kiinnostusta tulisi kasvattaa erilaisin menetelmin niin, että voidaan tunnistaa ja keskittyä selkeimpiin myyntimahdollisuuksiin. Tehokas myyntikoneisto luo paljon myyntimahdollisuuksia ja keskittyy otollisiin asiakkaisiin. Kaupan päättäminen eli klousaaminen on myyntiprosessin viimeinen vaihe. Tähän olemme luoneet ohjekirjan, “9 parasta tapaa klousata kauppa”, jossa konkretisoidaan erilaiset kaupan päättämisen menetelmät.  

Voit osallistua joko kaikkiin neljään koulutuspäivään, tai tulla mukaan yksittäiselle koulutuspäivälle. 

Myynnin kova ydin -koulutuspäivät

Myynnin ja markkinoinnin parhaat digikeinot

Markkinoijan täytyy olla myyjä – ja myyjän täytyy olla markkinoija. Digitaalisessa yhteiskunnassa toiminta on nopeaa, kaikilla on pääsy uusimpaan tietoon silmänräpäyksessä, tarjonta pursuaa yli äyräiden ja ihmiset arvottavat itsepalvelun vaihtoehtoa. Myynti nähdään helposti tyrkyttämisenä, mikä on itsessään puolestaan työntävää, riippumatta siitä, kuinka hyvä tuote tai palvelu on kyseessä. Mainostaa täytyy myös osata, ja mainoksen sisällöllä on väliä.   

Koulutuspäivän aikana 

 • Tutustutaan markkinoinnin ja myynnin yhteiskuvioihin, eli myrkkinointiin. 
 • Käydään läpi tuottavia markkinointikanavia. 
 • Työstetään asiakkaan ostoprosessin mukaisia viestejä. 
 • Mietitään, mitä tarkoittaa social selling-termi, sekä minkälaisilla toimilla saataisiin konversioita. 

Koulutuspäivä järjestetään 15.9.2022 kello 9.00–12.30. 

Asiakkaan kiinnostuksen herättäminen

On hyvin vaikea myydä mitään, jos asiakas ei ole kiinnostunut tarjotusta tuotteesta tai palvelusta. Meillä ajatellaan kuitenkin, että voimme herättää kenen vaan kiinnostuksen oikealla viestillä, oikeaa kanavaa pitkin ja oikeaan aikaan lähetettynä. 

Koulutuspäivän teemana on  

 • Identifioida kohdeasiakkaita ja kohdeasiakkaiden keskeisimpiä päättäjiä. 
 • Tunnistaa asiakkaille tärkeimmät myynti- ja markkinointikanavat. 
 • Työstää asiakasta puhuttelevaa viestiä, joka voidaan markkinoida oikeaa kanavaa pitkin. 

Koulutuspäivä järjestetään 6.10.2022 kello 9.00–12.30. 

Keskity parhaisiin myyntimahdollisuuksiin – tuplaa myyntisi

Jos jokin on varmaa, niin se, että resursseja on aina niukasti. Myynnin puolesta olennaista onkin tunnistaa, mihin resursseja olisi tehokkainta ja tuottavinta suunnata, jotta voidaan optimoida myyntimahdollisuuksien määrä.

Koulutuspäivän aikana  

 • Opetellaan, miksi asiakkaan tarpeitten kartoittaminen on tärkeää. Käydään läpi, miten asiakkaan ymmärrys hänen ongelmastaan saadaan “pinnalle” ja muuttumaan aktiiviseksi toimenpiteeksi. 
 • Mietitään yhdessä, miten nykyistä myynnin prosessia saadaan tehokkaammaksi systematisoinnilla ja miten kaupansaannin todennäköisyyttä parannetaan jo tässä vaiheessa.  
 • Kehitetään tarjousprosessia tehokkaammaksi. Tehdään vain “voittavia tarjouksia”. 

Koulutuspäivä järjestetään 27.10.2022 kello 9.00–12.30. 

Kuinka klousata enemmän kauppoja

Kaupan päättäminen perustuu pitkälti vuorovaikutustaitoihin. Täytyisi osata neuvotella, argumentoida ja vakuuttaa asiakas. Innokkaimmat asiakkaat saattavat vastata myöntävästi ennen kuin olet edes ehtinyt esittää kysymystä, mutta useimmiten kaupat täytyy päättää aktiivisen myyjän otteella. Hyvä kaupan päätös nopeuttaa myyntisykliä ja varmistaa oikean lopputuloksen. 

Koulutuspäivän aikana käydään läpi 

 • Miten valmistaudutaan neuvotteluihin asiakkaan kanssa kaupan synnystä  
 • Yleisimmät neuvotteluvaiheen haasteet 
 • Neuvotteluvaiheen purevimmat argumentit 
 • Kaupan päättämisen tärkeimmät menetelmät

Koulutuspäivä järjestetään 17.11.2022 kello 9.00–12.30. 

Toteutus:

Voit osallistua joko yksittäiselle koulutuspäivälle, tai koko neljän osan koulutuskokonaisuuteen.

Koulutuspäivät toteutetaan etäyhteydellä.

Näin hyödyt:

 • Saat enemmän kauppaa
 • Saat isompia kauppoja
 • Saat päätettyä kaupat nopeammin
 • Saat kannattavampia kauppoja

Kenelle?

Koulutus on suunnattu myynnin ammattilaisille ja asiakasraja-pinnassa toimiville henkilöille.

Koulutuksen hinta

Hinta: 349€/hlö per puolipäivä (9.00–12.30). 

Kokonaishinta, jos ilmoittautuu kaikkiin neljään päivään: 1295€. 

Tivian jäsenille -10 % kaikista hinnoista.

Aikataulu

15.9.2022 – Päivä 1: Myynnin ja markkinoinnin parhaat digikeinot 

6.10.2022 – Päivä 2: Asiakkaan kiinnostuksen herättäminen 

27.10.2022 – Päivä 3: Keskity parhaisiin myyntimahdollisuuksiin – tuplaa myyntisi! 

17.11.2022 – Päivä 4: Kuinka klousata enemmän kauppoja

Kysyttävää?

Heräsikö kysymyksiä? Ota rohkeasti yhteyttä!

Timo Aittoniemi, 040 5667060

timo.aittoniemi@progrowth.fi

Erkki Tuomi, 050 76762

erkki.tuomi@progrowth.fi