Pro Growth Consulting Oy

Kasvun johtaminen JYET

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Onko mahdollista saada tukea johtajana kehittymiseen ja samalla perehtyä systemaattisesti kasvun rakentamiseen? Kyllä on!

Kasvun johtaminen – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto JYET vastaa juuri tähän tarpeeseen. Tule mukaan kasvamaan itse johtajana ja mahdollistamaan yrityksesi kasvu!

Kenelle Kasvun johtaminen – JYET-koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu erityisesti suunnittelu- ja konsultointialan sekä teknisen toimialan yritysten nykyisille ja tuleville esihenkilöille ja johtotehtävissä toimiville.

Koulutuksen sisällöissä korostuvat kasvua hakevien yritysten/liiketoimintayksiköiden johtamisen kehitystarpeet. Valitsemme koulutukseen noin 25 henkilöä. Koulutus käynnistyy 9.11.2023.

Kasvun johtaminen – JYET-koulutuksen sisältö

Saat koulutuksesta välineitä ja työkaluja yrityksesi/liiketoimintayksikkösi suunnitelmalliseen johtamiseen sekä juuri teidän yrityskulttuuriinne sopivien johtamisen käytäntöjen luomiseen. Koulutuksen myötä luot yritykseen/liiketoimintayksikköön rakenteita, jotka mahdollistavat kasvun ja kansainvälistymisen askelten ottamisen.

Pääset ohjelmassa perehtymään seuraaviin yrityksen kasvun kannalta kriittisiin elementteihin:

 • Yrityksen strateginen johtaminen – kasvun esteet ja veturit
 • Kasvun suunnittelu ja toteutus, avainhenkilöiden sitouttaminen
 • Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö yrityksen menestystekijänä
 • Talouden suunnittelu ja seuranta: ennustemallit, systemaattisen suunnittelun ja seurannan käytännöt
 • Myynti- ja markkinointiprosessien johtaminen kasvun rakentamisessa
 • Kasvuyrityksen kulttuurin johtaminen: työnantajamielikuvan kehittäminen ja asiantuntijan kasvupolun suunnittelu
 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Koulutuksen toteutus

Koulutuspäivät toteutetaan etäyhteyksin, joten osallistuminen on joustavaa ja vaivatonta. Yhteisten koulutuspäivien kesto on pääsääntöisesti 9-12:30 ja koulutus sisältää myös henkilö- ja yrityskohtaisia workshoppeja erikseen sovittuina ajankohtina.

JYET -koulutuksen hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä SASKY:n ja Business College Helsingin kanssa ja se on maksuton.

Suosittelemme koulutuksen oheen henkilökohtaisen johtajuuden kehittämisen sparrausta. Näin osallistuja saa koko koulutusohjelman pituisen johtajuuden kehittämisen tuen koulutuksen lisäksi.

Sparrauksen hinta 800e + alv. / osallistuja

 • Sisältää Growth and leadership –arvioinnin tulosten henkilökohtaisen läpikäynnin ja oman johtajuuden kehityskeskustelun
 • Lisäksi ohjelman aikana kolme henkilökohtaista sparraustapaamista

JYET-tutkinnon suorittaminen

Opiskellessasi tässä ohjelmassa kehität itseäsi kasvuyrityksen johtajana ja suoritat johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Tutkinto muodostuu kolmesta osasta:

 • Kaikille yhteinen osa: Johtajana toimiminen
 • Valinnaisina osina kaksi seuraavista:
  • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
  • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
  • Asiakkuuksien johtaminen
  • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Tutkinnon suoritat niin, että sinä johtajana suunnittelet ja organisoit yrityksen tai vastuualueesi toimintaa, johdat sitä tavoitteellisesti ja osoitat osaamisesi käytännön johtamistehtävissä työpaikallasi. Osaamistasi arvioi opintojen alussa nimetty työpaikkaohjaaja sekä oppilaitoksen edustaja.

Kouluttajat

Ohjelman kouluttajina toimivat Pro Growthin asiantuntevat konsultit. Kaikilla kouluttajilla on vahva toimialatuntemus, johtamiskokemus ja yritysten kasvattamiseen liittyvä osaaminen. 

Virpi Europaeus

Jussi Ikkelä

Jenni Kiho

Erkki Tuomi

Miten mukaan Kasvun johtaminen -ohjelmaan

Koulutusohjelmaan tullaan valitsemaan noin 25 henkilöä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja. Koulutusohjelma alkaa 9.11.

Jätä alla olevasta painikkeesta yhteydenottopyyntö, mikäli tahdot kuulla ohjelmasta lisää!

Voit hakea ammattitutkintostipendiä (414 €) suoritettuasi tutkinnon. Lisätietoa stipendistä ja sen kriteereistä löydät täältä: Työllisyysrahasto – Ammattitutkintostipendi

Kysy lisää!