Pro Growth Consulting Oy

Tietosuoja ja evästeet

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot: Pro Growth Consulting Oy, y-tunnus: 2663242-8. Antinkatu 3 D, 00100 Helsinki. (myöhemmin “me”).

 

2. Tietosuojavastaava on osakas Virpi Europaeus virpi.europaeus@progrowth.fi p. 050 505 2888.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat asiakassuhteen ylläpito tai sopimuksen täytäntöönpaneminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvelutuotteiden, joita ovat mm. koulutukset ja konsultointi, toteuttaminen ja kehittäminen, sopimus- ja muiden lupausten ja velvollisuuksien täyttäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Vanhat henkilötiedot poistetaan. Yrityksen työntekijä pääsee käsittelemään vain niitä henkilötietoja, joihin hänellä työtehtäviensä vuoksi on syytä.

 

4. Rekisterin tietosisältö: Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaiden (kuten osallistujat, yhteyshenkilöt), asiantuntijoiden tai muiden yhteistyökumppaneiden henkilötietoja: rekisteröidyn perustiedot: nimi*, tehtävä*,  rekisteröidyn yhteystiedot:  sähköpostiosoite*, puhelinnumero*, osoitetiedot*

 

5. Rekisteröidyn koulutusta tai valmennusta koskevat tiedot palvelun suorittamisen niin edellyttäessä, kuten kunta*, kansallisuus*, äidinkieli*, henkilötunnus*, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, rekisteröidyn asiantuntijuutta koskevat tiedot, maksatukseen liittyvät tiedot*

 

6. Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot: Y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot.

 

7. Mahdolliset markkinointikiellot ja -suostumukset.

 

8. Valmennusten ja muiden tapahtumien osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten ruokarajoitteet.

 

9. Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot: tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, yhteyshenkilöiden nimi ja yhteystiedot, muut asiointitiedot, rekisteröidyn kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot, asiakkaan itsensä vapaaehtoisesti syöttämät tiedot järjestelmäämme, mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot kuten osaamista mittaavat ja kartoittavat tehtävät ja kyselyt.

 

*) Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys valmennuspalvelusopimuksen syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa palvelua.

 

Evästeet

Pro Growth Consulting Oy:n www-sivustolla käytetään evästeitä (cookies), joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeitä käytetään kävijämäärien tilastointiin ja sivuston kehittämiseen kävijöitä paremmin palvelevaksi. Evästeitä voidaan käyttää sivustolla myös uudelleenmarkkinointiin. Evästeistä ei käy ilmi käyttäjien henkilöllisyys.