Pro Growth on kasvuhaluisten yritysten konsultti ja valmentaja

Ydinosaamisemme on myynnin parhaissa käytännöissä ja asiakkuuksien johtamisessa. Työkalumme ovat konsultointi, valmennus, tutkimukset, analyysit, kypsyysmallit ja coaching.

Voit tutustua ajatuksiimme lataamalla seuraavat materiaalit:

Miten palkataan huippumyyjä?
Ratkaisumyynti
Yhdeksän tapaa klousata kauppa
Myyntikyvykkyys
Johtamisen kehittäminen, Work of Leaders
Myynnin esteet

 

”Haluamme auttaa kasvuhaluisia yrityksiä menestymään, luomaan uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja Suomeen.”
Erkki Tuomi, toimitusjohtaja

Myynnin parhaat käytännöt

Yrityksen myyntiresurssit ovat aina niukat. Myyntistrategian määrittely, eli mitä myymme ja kenelle myymme, luo perustan menestyvälle myyntityölle. Myyntiprosessi määritellään yrityksen myyntistrategian mukaiseksi. Myös uudet digitaalisen myynnin ja markkinoinnin keinot kannattaa hyödyntää.

Ammattimaista ja kannustavaa myynnin johtamista tarvitaan, kun tehdään muutoksia ja halutaan lisätä myyntiä. Konsultoinnin ja valmennuksen keinoin määrittelemme sopivimman myyntistrategian, myyntiprosessin ja myynnin johtamisen käytännöt. Lähtötilanteessa teemme usein GAP-analyysit nykytilasta ja tavoitetilasta.

Myyntikyvykkyyden parantaminen

Myyntikyvykkyyden mittaamisessa käytämme SalesKey-testiä. Myyntikyvykkyyden parantamisessa on kaksi vaihetta: testaus ja tulosten ymmärtäminen, sekä valmennus ja kyvykkyyden parantaminen. Testaamalla mitataan käyttäytymismalleja, jotka vaikuttavat myyntihenkilön kyvykkyyteen saada aikaan tulosta. Näitä testituloksia käytetään yleensä myynnin johtamisessa ja rekrytointivaiheessa. Myyntikyvykkyyttä parannetaan henkilökohtaisella valmennuksella, jossa käsitellään henkilön vahvuuksia ja kehityskohteita. Näitä voivat olla mm. tavoitesuuntautuneisuus, kyky tehdä myyntialoitteita, kaupan klousaaminen, tilanteen johtaminen, ylianalysointi tai myynti-identiteetti.

Lataa Saleskey-esite

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakassuhteet ovat yrityksen tärkeintä omaisuutta. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja muutosten ennakointikyky ovat edelläkävijäyrityksen tunnusmerkkejä. Olemme asiakkaamme kumppani, kun tavoitteena on parantaa asiakkuuksien johtamista strategisella tai operatiivisella tasolla. Tarjoamme keinoja asiakassuhteiden vahvistamiseen ja jatkuvuuden luomiseen. Pohdimme, miten asiakkaan prosesseja tulee ymmärtää ja kuinka arvoa tuotetaan. Asiakkuuksia johtamalla opimme asiakkuuksistamme ja teemme itsestämme asiakkaalle merkityksellisen. Asiakasymmärryksestä kumpuava palvelumuotoilu on osa asiakkuuksien johtamista.

Markkinoinnin suunnittelu ja käytännöt

Selvitämme, minkälainen asiakasyrityksen ostajan polku eri vaiheissaan on ja kuinka sitä tuetaan oikeanlaisella sisällöllä. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään, miten yrityksestä löytyvää erityisosaamista ja asiantuntemusta voidaan hyödyntää ja millä menetelmillä tärkeisiin sidosryhmiin vaikutetaan. Pohdimme, kuinka saadaan suosituksia. Tuotamme yhdessä konkreettisia ratkaisuja sisällöntuotannon suunnitelman, ostajan polun kuvauksen tai esimerkiksi markkinoinnin kokonaissuunnitelman avulla. Avullamme selviää, mitä ajatusjohtajuus kussakin yrityksessä on ja mitä arvoa siitä saadaan. Selvitämme, miten ajatusjohtajaksi voi tulla ja mietimme, miten tunnettuutta ja kestävää uskottavuutta tulee rakentaa.

Johtaminen

Yrityksissä tavoiteltavat muutokset ja kehittämistoimet edellyttävät vahvaa johtamista. On tärkeää tietää, onko johto kyvykäs visioimaan, saamaan aikaan sitoutumista ja viemään muutoksia eteenpäin. Mietimme yhdessä asiakkaan kanssa ne kohdat ja keinot, joissa johtamisen pitäisi erityisesti kehittyä. Analysoimme tarvittaessa johtamiskyvykkyyden Work of Leaders -analyysityökalulla ja autamme löytämään ratkaisut joko henkilökohtaisina kehityspolkuina esimerkiksi coachingin keinoin tai ryhmätasolla johtamisvalmennuksessa. ​

Lataa Work of Leaders -esite

Tutkimukset

Toteutamme asiakkuus- ja myyntitutkimuksia joko henkilökohtaisina haastatteluina tai internet-kyselyinä. Tunnetuin julkinen tutkimuksemme on vuosittain toteutettava Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä. Se toteutetaan yhteistyössä Tivian ja Ohjelmistoyrittäjien kanssa. Tutkimus kartoittaa ICT-alan toimitusjohtajien ja myyntijohtajien näkemyksiä siitä, mitkä ovat suurimpia myynnin esteitä tai hidasteita. Myynnin esteisiin poraudutaan selvittämällä, miksi juuri kyseiset asiat estävät myynnin nousemista uudelle tasolle ja mikä voisi olla ratkaisu asian kehittämiseksi. Viimeisin tutkimus on tehty kevään 2016 aikana.

Lataa vuoden 2016 loppuraporttiLataa yhteenveto vuoden 2016 tutkimuksesta
Lisää tutkimuksesta muualla aiempina vuosina:

Talouselämä
Ohjelmistoyrittäjät
Tivia
TiVi 
Yrittäjäsanomat 
Hetkyajassa.fi-verkkolehti 
Katso videoitu esitys ICT Expossa 2014Lataa vuoden 2015 loppuraportti