KIVIJALASTA VERKKOKAUPPAAN

kasvuohjelma 2018-2019

Asiantuntija-apua ja ideoita oman verkkoliiketoiminnan aloittamiseen ja/tai kehittämiseen.

Kenelle?

1. Yrityksille, jotka hakevat uutta kasvua verkkokaupan avulla.

2. Yrityksille, jotka ovat aikeissa rakentaa  verkkokaupan tai parantaa nykyistä verkkokauppaansa.

3. Verkkokaupan kautta kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille.

Kivijalasta verkkokauppaan aikataulu:

 • Elo-syyskuu 2018: Ohjelmaan hakeminen
 • Syyskuu 2018 tai valmennuksen aikana: (Optio) Kansainvälistymis-mahdollisuuksien analyysi ja rahoitushakemus
 • Lokakuu 2018 – Maaliskuu 2019: Valmennusohjelma
Olen kiinnostunut valmennuksesta

Ohjelman rakenne:

 • Valmennusta ja vertaisoppimista 12 moduulia, sisältäen lähipäiviä + digitaalista etäoppimista + etätehtäviä. Lisäksi 2 yrityskohtaista workshopia.
 • Optio kiinnostuneille: Yrityskohtaista sparrausta ja konsultointia esim. kansainvälistymisen valmistelun alueella 4-7 pv. Osana konsultointia yritykselle voidaan tehdä esim. Business Finland –rahoitushakemus.
Olen kiinnostunut valmennuksesta

Mitä yritys saa:

 • Asiantuntija-apua ja ideoita oman verkkoliiketoiminnan aloittamiseen ja/tai kehittämiseen.
 • Hyviä esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista eri toimialoilta.
 • Käytännönläheistä valmennusta alan parhaista käytännöistä yritysjohdon kannalta: kasvu, myynti, digimarkkinointi, verkkokaupat.
 • Vertaisoppimista ja -kokemuksia.
 • Käytännönläheistä osaamista ja uusia kontakteja.
 • Yrityskohtaista konsultointia kasvustrategian ja verkkokaupan teknologisen ratkaisun toteuttamisessa.
 • Verkkokaupan laatumerkin osana kehitystyötään (laatumerkki.fi).
 • Optio: Business Finland -rahoitushakemus kansainvälistymisen tueksi.

Kivijalasta verkkokauppaan kasvuohjelma 2018-2019 (sisältörunko). Valmennuspäivät järjestetään jokaisella kerralla Palacen tiloissa osoitteessa Eteläranta 10.

Asiakasymmärrys verkkokaupan perustana ja kasvun mahdollistajana

Lokakuu 2018:

 • 1.10. klo 10- 13 Yrityksen kasvustrategian laatiminen
 • 11.10. klo 10-13 Asiakaslähtöisyys, tavoiteasiakaskunta ja arvon tuottamisen keinot + Yrityskohtainen workshop (syys-lokakuu)
 • 31.10 klo 10-13 Kansainvälistymisen mallit ja  mahdollisuudet

Verkkokauppa myynnin tukena ja kasvun kanavana

Marraskuu 2018:

 • 5.11. klo 10-13 Verkkokaupan suunnittelu ja kehittäminen
 • 13.11. klo 10-13 Tekniset ratkaisumallit
 • 27.11. klo 10-13 Verkkokaupan kasvun työkalut

Joulukuu 2018:

 • 13.12. klo 10-13 Asiakaskokemuksen johtaminen verkossa ja kivijalassa. Asiakaskohtaamisten ja –polkujen kartoitus /mallinnus

Sisältömarkkinointi, inbound-koneisto, markkinointiviesti, nettinäkyvyys

Tammikuu 2019:

 • 15.1. klo 10-13 Markkinointisuunnitelma ja markkinointiviestin laatiminen
 • 22.1. klo 10-13 Sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, digimarkkinoinnin systemaattisuus

Helmikuu 2019:

 • 5.2. klo 10-13 Hakukoneoptimointi ja hakukone-markkinointi

Maaliskuu 2019:

 • 12.3. klo 10-13 SoMe-markkinointi, konversio-optimointi ja tarkka analytiikka

Optio kansainvälistä kasvua tavoitteleville asiakkaille: Kansainvälistymissuunnitelma ja hankerahoitus (yritykselle sopivaan ajankohtaan)

Valmennukseen ilmoittautuminen ja osallistumismaksu.

Lisätietoja:

Valmennuksen hinta yritykselle:

 • 900 € / osallistuja (kun henkilömäärä 0-49)
 • 1200 € / osallistuja (kun henkilömärää 50-249)
 • 1500 € / osallistuja (kun henkilömäärä  250-)
 • Optiona oleva kansainvälistymishankkeen yksityiskohtaisempi konsultointi ja rahoitushakemuksen tekeminen: 1200 € / yritys.
Olen kiinnostunut valmennuksesta